Prateća dokumentacija nastalih troškova

MANS je posredstvom Zakona o slobodnom pristupu informacijama dobio pristup pratećoj dokumentaciji troškova nastalih za budžetskog korisnika Uprava javnih radova u periodu februar-septembar 2020. godine. Ovdje možete pregledati tabelu sa pratećom dokumentacijom za pojedinačne isplate po programima budžetskog korisnika.