Struktura državne potrošnje po kategorijama i po mjesecima 2023. godine

Struktura državne potrošnje po kategorijama i po mjesecima 2023. godine

– Za šta su izdvajana sredstva iz državnog budžeta, i kako se mijenjala struktura potrošnje po mjesecima,

– Koje institucije su bile najveći potrošači ukupnog budžeta ili određene kategorije troška

– Ko su najveći dobavljači države na nivou kompletnog budžeta, izabrane kategorije ili institucije.

 

 

Za pregledniji prikaz na mobilnim telefonima, preporučujemo da rotirate telefon.