Pregled potrošnje institucija tokom parlamentarnih izbora 2020. godine.

MANS je tokom kampanje za parlamentarne izbore 2020. godine vršio monitoring potrošnje institucija koje se finansiraju iz budžeta Crne Gore.

Shodno članu 38. Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja (“Sl. list CG”, br. 3/2020 i 38/2020) sve institucije su bile dužne sedmodnevno na svojoj internet stranici objavljuju analitičke kartice sa svih računa koje imaju u svom posjedu. Istim članom je popisano da je Državnim i lokalnim budžetskim potrošačkim jedinicama, osim Državnoj izbornoj komisiji i opštinskim izbornim komisijama, zabranjena mjesečna potrošnja veća od prosječne mjesečne potrošnje u prethodnih šest mjeseci od dana raspisivanja do dana održavanja izbora, osim u slučajevima vanrednog stanja, u skladu sa zakonom. Izuzetno od stava 1 ovog člana, ukoliko se izbori održavaju u prvoj polovini godine zabranjena je mjesečna potrošnja budžetskim potrošačkim jedinicama veća od iznosa određenih mjesečnim planom potrošnje koji utvrdi Ministarstvo ili organ lokalne uprave na početku fiskalne godine.

Članom 41.Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja (“Sl. list CG”, br. 3/2020 i 38/2020) Ministarstvo na sedmodnevnom nivou na svojoj internet stranici objavljuje izvode iz državnog trezora, kao i analitičku karticu o potrošnji sredstava iz budžetske rezerve u periodu od dana raspisivanja do dana održavanja izbora. MANS je posredstvom Zakona o slobodnom pristupu informacijama dobio izvještaje o potrošnji budžeta za sve potrošačke jedinice koje se finansiraju iz budžeta a koji su nam služili prilikom analize i upoređivanja objavljenih informacija institucija, kao i prosječne potrošnje institucija u izbornom periodu uporedo sa prethodnim godinama.

Kako nam od strane Ministarstva finansija nije dostavljena potrošnja budžeta za mjesec januar 2020. godine imali smo samo dostavljen izvještaj o potrošnji za period februar – oktobar 2020. godine, stoga je analiza rađena i upoređivana shodno informacijama kojima smo imali pristup.

U nastavku možete vidjeti, detaljan prikaz potrošnje svake institucije pojedinačno kao i analize potrošnje u odnosu na prethodne godine kojima možete pristupiti direktnim klikom na naziv konkretne institucije.