Potrošnja za ugovore o djelu za maj 2023. i 2022. godine