Povećanje potrošnje u aprilu 2023. godine

Prema Zakonu o o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja, institucijama je zabranjeno da troše više od plana potrošnje koji je utvrdilo Ministarstvo finansija (član 38 stav 2).

Pogledajte

– Koje institucije su povećale potrošnju u toku aprila 2023. godine

– Koji izdaci su porasli


Za pregledniji prikaz na mobilnim telefonima, preporučujemo da rotirate telefon.