Pregled odluka ASK-a tokom izbornog procesa

Pregled svih odluka Agencije za sprječavanje korupcije kao nadležnog organa za sprovođenje Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja, kao i propratne dokumentacije istih, donijetih po podnijetim prijavama čiji je osnov kršenje odredbi konkretnog Zakona tokom izbornog procesa, u periodu od 2016. godine do danas.

U odnosu na svaki konkretan slučaj pored osnovnih informacija direktno se mogu skinuti i sama dokumenta. Istovremeno, u zaglavlju postoji dio za filtriranje u kome možete postaviti jedan od ponuđenih kriterijuma za pretragu po izbornoj godini, instituciji, oblasti i periodu za koji je podnijeta predmetna inicijativa.