Potrošnja izabrane institucije

Potrošnja izabrane institucije

Pogledajte

– Koliki su bili mjesečni troškovi institucije koju izaberete na grafiku

– Za koju vrstu izdataka su utrošili novac – Kojim dobavljačima su uplaćivali sredstva


Za pregledniji prikaz na mobilnim telefonima, preporučujemo da rotirate telefon.