Uprava javnih radova – analiza troškova

U toku izborne kampanje Uprava je potrošila 15 miliona eura  ili preko 40% ukupnog budžeta planiranog za ovu godinu.

U ovom periodu prosječna mjesečna potrošnja Uprave je uvećana za 20% u odnosu na isti period prošle godine, iako je ovogodišnji budžet za trećinu manji nego u 2019.

U toku izborne kampanje…

* za izgradnju i rekonstrukciju objekata socijalnog staranja potrošeno je 20 puta više nego što je planirano budžetom za cijelu ovu godinu.

* za izgradnju lokalne infrastrukture potrošen je cijeli ovogodišnji budžet.

* za izgradnju i rekontrukciju sportskih objekata potrošena je polovina ovogodišnjeg budžeta, odnosno 100 hiljada eura više nego u istom periodu prošle godine.

* za izgradnju vodovoda potrošeno je dva i po puta više nego u istom periodu prošle godine, iako je ovogodišnji budžet dvostruko manji.

* za program “Razvojni projekti Prijestonice Cetinje” potrošeno je skoro dva puta više nego u istom periodu prošle godine. Za izgradnju puteva i uređenje parkova na Cetinju potrošeno je skoro million eura, dok u istom periodu prethodne godine nije bilo potrošnje za te investicije.

* za unapređenje turističke ponude potrošeno je 3 miliona eura, tj. 33% planiranog budžeta.

* za izgradnju i rekonstrukcija administrativnog prostora za rad državnih organa potrošeno je  skoro 30% planiranog budžeta za ovu godinu, što je oko 35 puta više nego za isti period prošle godine.

Ukupna potrošnja

U toku izborne kampanje Uprava je potrošila 15 miliona eura  ili preko 40% ukupnog budžeta planiranog za ovu godinu.

Planirani budžet Uprave za 2020. godinu bio je 47 miliona eura, za 20 miliona manji nego 2019. godine. Rebalansom koji je usvojen u junu, taj budžet je dodatno smanjen za skoro 25%, na 34,8 miliona.

Za sedam mjeseci, od februara do avgusta 2020. godine, Uprava javnih je potrošila 41 milion eura – više nego što je planirano budžetom za cijelu ovu godinu. Iako je prošlogodišnji budžet bio za petinu veći nego ove godine, za sedam mjeseci ove godine Uprava je potrošila 20 miliona više nego u istom periodu 2019. Najviše novca je isplaćeno kompaniji “Novi Volvox doo” – 7,4 miliona eura, od čega 1,6 miliona nakon raspisivanja izbora.

Za vrijeme predizborne kampanje, od kraja juna do kraja avgusta, potrošeno je 15 miliona eura, a u istom periodu prošle godine 12,3 miliona. Najviše je potrošeno za izgradnju lokalne infrastrukture I unapredjenje turističke ponude i to 2,9 miliona, a najveci dobavljaci isplaćeni u tom periodu su bili “Bemax doo” – 2 miliona i “Fidija doo” – 1,4 miliona eura.

Potrošnja programa “Unapređenje turističke ponude”

U toku izborne kampanje, Uprava je za ovaj program potrošila 3 miliona eura ili trećinu planiranog budžeta.

Planirani budžet programa “Unapređenje turističke ponude” je dvostruko manji prošlogodišnjeg. U toku sedam mjeseci Uprava je značajno probila taj budžet.

Od februara do kraja avgusta Uprava je potrošila 12,8 miliona eura za unapređenje turističke ponude, skoro četiri miliona više od ukupnog godišnjeg budžeta za tu namjenu. Istovremeno, u ovoj godini je potrošeno oko pet miliona eura više u nego u istom periodu prošle godine, iako je ovogodišnji budžet dvostruko manji nego 2019[1]Budžet Unapređenje turističke ponude: 2019 – 17,7 mil; 2020 – 8,9 mil.

Najviše novca potrošeno je na “ostale troskove” –  nesto više od 11 miliona eura. Najveci dio tog novca dobila je građevinska kompanija „Novi Volvox“ kojoj je u tom periodu isplaćeno 4,7 miliona eura (od čega nesto više od milion nakon raspisivanja izbora) .  Kompanijama “Bemax doo” i “Electroteam doo” isplaćeno je po skoro milion eura.

Potrošnja ovog programa u izbornom peirodu je bila skoro dvostruko manja nego u uporednom intervalu prošle godine, ali je i planirani budžet dvostruko manji. Najviše novca u ovom periodu potrošeno je na troškove koji se vode pod “ostalo“ – 2,3 miliona eura, dok je preko 0,7 miliona je potrošeno za “lokalne puteve“.

Potrošnja programa “Izgradnja i rekonstrukcija administrativnog prostora za rad drzavnih organa

U izbornom periodu Uprava je potrošila skoro 30% planiranog budžeta za ovu godinu i 35 puta više nego u istom periodu prošle godine.

U periodu od februara do avgusta ove godine, Uprava javnih radova je imala najveće povećanje na programu “lzgradnja i rekonstrukcija administrativnog prostora za rad drzavnih organa”.

Prvo je ovogodišnji budžet programa uvećan za 15%, u odnosu na prethodnu godinu, a onda je za samo sedam mjeseci Uprava potrošila 6,6 miliona eura ili 90% planiranog budžeta. 

U toku cijele prošle godine Uprava je za ovaj program potrošila manje od milion eura, iako u budžetu bilo opredijeljeno šest miliona[2]Budžet lzgradnja i rekonstrukcija administrativnog prostora za rad drzavnih organa: 2019 – 6 mil; 2020 – 7,1 mil.

Kompanije kojima je uplaćen najveci dio novca nakon raspisivanja izbora su “Bemax doo” – 1,25 miliona eura I “Čelebic doo” –  536 hiljada eura.

Potrošnja programa “Razvojni projekti Prijestonice Cetinje”

U toku izborne kampanje potrošeno je preko milion eura, duplo više nego u istom periodu prošle godine. Za izgradnju puteva i uređenje parkova na Cetinju u toku predizborne kampanje je potrošeno skoro million eura, a u istom periodu prethodne godine nije izdvojeno ni centa.

Ove godine budžet programa “Razvojni projekti Prijestonice Cetinje” je povećan za 10%[3]Budžet Razvojni projekti Prijestonice Cetinje: 2019 – 4,9 mil; 2020 – 5,5 mil.Dok je ukupna potrošnja u periodu od sedam mjeseci bila slična kao i prošle godine, u toku predizbornog perioda je potrošeno 1,1 milion eura, a u istom intervalu prošle godine oko 0,6 miliona.

Najveće odstupanje potrošnje ovog programa odnosi se na budžetska konta “Lokalni putevi” i “Ulice i parkovi”.

Za izgradnju lokalnih puteva i uredjenje parkova, za sedam mjeseci ove godine Uprava je potrošila 10 puta više novca nego u prošloj ili skoro milion eura.  Preko 90% tih sredstava potrošeno je u julu i avgustu ove godine. U ovom periodu, najviše novca uplaćeno je kompaniji “Bemax doo“, skoro 0,7 miliona eura.

Potrošnja programa “lzgradnja lokalne infrastrukture: Ulice i parkovi

U toku predizborne kampanje za izgradnju lokalne infrastrukture potrošeno je više nego što je bilo predviđeno budžetom za cijelu ovu godinu.

U toku sedam mjeseci Uprava je potrošila skoro 5 miliona eura za izgradnju lokalne infrastrukture i probila budžet za oko 2,8 miliona[4]Rebalansom budžeta za ovu godinu predviđeno ukupno 2,2 miliona eura

Iako je ovogodišnji budžet za izgradnju lokalne infrastrukture tri puta manji od prošlogodisnjeg[5]Budžet lzgradnja lokalne infrastrukture: 2019 – 6,7 mil; 2020 – 2,2 mil od februara do avgusta Uprava je potrošila 900 hiljada eura više nego u istom periodu prošle godine[6]Budžet Razvojni projekti Prijestonice Cetinje: 2019 – 4,9 mil; 2020 – 5,5 mil. Prosječna mjesešna potrosnja u ovoj godini je bila 30% veća nego u prošloj[7]Prosječna mjesečna potrošnja: 2019 – 158k; 2020 – 206k.

Razlikuje se i dinamika trošenja, dok je prošle godine 90% plaćanja obavljeno u drugom semestru, ove godine najveća potrošnja je bila u junu i avgustu, u toku izborne kampanje.

Najviše je potrošeno nakon raspisivanja izbora – oko 3 miliona eura, što je za 1,3 miliona više nego u istom periodu prošle godine. Najviše novca u ovom periodu isplaćeno je kompaniji “Tofi doo“ – 430 hiljada eura, dok je kompaniji “Putevi doo“ isplaćeno 400 hiljada eura. Veća plaćanja ostalim kompanijama: “Mehanizacija i programat Nikšić doo“ – 325 hiljada,“Asfalt beton gradnja doo“ – 280 hiljada, “Fidija doo“ 250 hiljada, “Yu Briv Kotor doo“ – 208 hiljada, “Tehnoputme doo“ – 204 hiljade.

Potrošnja programa “lzgradnja i rekonstrukcija sportskih objekata

U toku izborne kampanje Uprava je potrošila skoro polovinu godišnjeg budžeta za izgradnju i rekonstrukciju sportskih objekata ili oko 100 hiljada eura više nego u istom periodu prošle godine.

Od februara do kraja avgusta Uprava je potrošila cijeli godišnji budžet ovog programa ili 2,1 miliona eura. Ukupni troškovi su oko milion eura veći nego u istom periodu prethodne godine kada je ovaj program na raspolaganju imao za petinu veći budžet[8]Budžet lzgradnja i rekonstrukcija sportskih objekata: 2019 – 2,5 mil; 2020 – 2 mi.

U toku predizborne kampanje, Uprava je potrošila oko 800 hiljada eura ili 100 hiljada više nego u istom intervalu prošle godine. Najviše je potrošeno u julu – skoro 400 hiljada eura.

Više od polovine novca u ovom periodu isplaćeno je kompaniji “Neimar Inzenjering Podgorica“ – 420 hiljada eura, dok je “Tehno gradnja Pljevlja“ dobila 370 hiljada eura.

Potrošnja programa “Projekti očuvanja životne sredine”

U toku tri mjeseca izborne kampanje za izgradnju vodovoda potrošeno je tri puta više nego u istom periodu prošle godine, iako je ovogodišnji budžet dvostruko manji.

Sa budžetskog programa “Projekti očuvanja životne sredine“, u periodu od februara do avgusta, potrošeno je 1,4 miliona eura  više nego prošle godine. U pitanju je značajan skok, jer je ovogodišnji budžet dvostruko manji od prošlogodišnjeg.[9]Budžet Projekti očuvanja životne sredine : 2018 – 4,6 mil; 2019 – 3,2 mil; 2020 – 1,6 mil

U predizbornim mjesecima potrošeno je skoro milion eura ili tri puta više nego u istom periodu prošle godine. Najveća je bila potrošnja sa konta “Vodovodi”, preko 300 hiljada eura, dok je u istom periodu prošle godine sa tog konta isplaćeno manje od 100 hiljada.

Podaci pokazuju da je prosječna mjesečna potrošnja sa konta “Vodovodi” u ovoj godini je bila dvostruko veća u odnosu na prošlu, iako je planirani budžet bio znatno manji.

U ovom periodu, 360 hiljada eura potrošeno je za “ostale“ troškove, što je duplo više nego prethodne godine.

Za “kanalizaciju i kolektore“ u predizbornom periodu potrošeno je 166 hiljada eura, dok u istom periodu prethodne godine nije bilo ovih troškova.

Za “izradu projekata“ od kraja juna do kraja avgusta potrošeno je oko 60 hiljada eura, 38 hiljada više nego prošle godine.

Potrošnja programa “lzgradnja i rekonstrukcija objekata socijalnog staranja”

U toku izborne kampanje za izgradnju i rekontrukciju objekata socijalnog staranja potrošeno je 20 puta više nego što je planirano budžetom za cijelu ovu godinu.

Od februara do kraja avgusta Uprava je potrošila čak 3,65 miliona eura za izgradnju i rekonstrukciju objekata socijalnog staranja, iako je budžetom predviđeno samo 100 hiljada eura za ove namjene. U istom periodu prošle godine ovaj program je potrošio oko 1,76 miliona eura, iako je budžet bio znatno veći od ovogodišnjeg[10]Budžet lzgradnja i rekonstrukcija objekata socijalnog staranja: 2019 – 2,6 mil; 2020 – 100k.

Nakon raspisivanja izbora isplaćeno je čak 1,8 miliona eura, od čega je 1,3 miliona uplaćeno kompaniji “Fidija doo”. U istom periodu prošle godine potrošeno je 2,5 puta manje ili 700 hiljada eura.

Kompletnu analizu možete preuzeti OVDJE (XLS).

Kompletna dokumenta troškova sa pojedinačnim računima možete preuzeti OVDJE.

References[+]