Potrošnja za ugovore o djelu za jun 2023. i 2022. godine