Mjesec dana prije održavanja parlamentarnih izbora izvjesno je da će se dobar dio preizbornih kampanja političkih partija zbog situacije sa virusom korona sa terena izmjestiti na internet. Da vladajuća DPS ni u toj situacije ne odustaje od takozvane institucionalne prednosti pokazuje analiza koju je napravio Istraživački centar MANS-a.

Svega dva dana nakon što je Vlada Crne Gore predstavila treći paket socio- ekonomski mjera, na Facebook stranici DPS-a je osvanuo promotivni video gdje je zvanični logo Vlade zamijenjen partijskom logom te partije.

Na kompletnoj prezentaciji kojom Vlada obećava finansijsku podršku turizmu, poljoprivredi i ribarstvu, te pomoć za posebno ugrožene katagorije stanovništva, ukupne vrijednosti preko 1,2 milijarde eura, sada se nalazi logo DPS-a. Ista je situacija i sa uvodnom i odjavnom špicom gdje se ne pominje da se radi o mjerama Vlade Crne Gore i novcu iz budžeta.

Da ovakva praksa nije izuzetak, pokazuju i stranice društvenih mreža opštinskih odbora DPSa koji od početka kampanja kao svoje reklamiraju razvojne projekte na lokalnom nivou.

Tako je opštinski odbor Bijelo Polje te partije na svojoj Instagram stranici, sa logom DPS-a promovisalo nedavnu posjetu premijera Duška Markovića, te najavu budućih razvojnih u tom gradu.

Na isti način opštinski odbor u Danilovgradu je, sa nezaobilaznim DPS logom, promovisao invesiticiju u gradski stadion vrijednu 1,2 miliona eura, dok je Savjet mladih DPSa za taj grad kao investiciju svoje partije reklamirao rekonstrukciju mosta, vrijednu preko milion eura.

U Mojkovcu DPS je promovisao izgradnju regionalno puta do Berana, dok je u Pljevljima promovisana izgradnja vrtića vrijednog preko milion eura.

Kada je u pitanju Glavni grad, više lokalnih javnih funkcionera, uključujući i samog Gradonačelnika, Ivana Vukovića, pod logom DPS-a na instagram profilu tog opštinskog odbora, promovisalo je projekte koji su bili finansirani novcem svih građana Podgorice.

Ista je situacija i na jugu zemlje gdje je opštinski odbor Kotora promovisao postavljanje dječijih igrališta na više lokacija u tom gradu, dok se DPS logo našao i na informaciji o rekonstrukciji starog zatvora, vrijednoj 1,6 miliona eura.

U Ulcinju građani treba da budu zahvalni DPSu za postavljanje javne rasvjete, sudeći po reklami na instagramu Savjeta mladih te partije.

U Herceg Novom tamošnji DPS je na sebe preuzeo zasluge za izgradnju vrtića vrijednog 2,4 miliona eura, ali i dovođenje privatnih investitora koji ulažu u taj grad.

U MANS-u ističu da nema sumnje da se radi o besprizornoj zloupotrebi takozvane institucionalne prednosti uoči predstojećih izbora.

Korišćenje projekata koji se finansiraju iz budžeta i novcem svih građana Crne Gore za promociju samo jedne partije i ostvarivanje prednosti na terenu iznova potvrđuje zaključke posmatračke misije OEBSa nakon prošlih parlamentarnih izbora u kojima se ističu upravo ovakve vrsta zloupotreba.

U MANSu zaključuju da ovakva vrsta kampanje DPSa, posebno u situaciji i dalje aktivne epidemije virusa korona, te ograničenog prostora za terensku kampanju, u neravnopravan položaj stavlja ostale učesnike u izbornom procesu.

MANS