Potrošnja za ugovore o djelu u 2023. i 2022. godini