Mreža za afirmaciju nevlavinog sektora MANS predstavila je nove slučajeve zloupotreba u finansiranju izbornih kampanja u Crnoj Gori. Naime, MANS je uvidom u dokumenta o donacijama partija evidentirao niz prikrivenih donacija medija pojedinim političkim subjektima tokom kampanje za parlamentarne izbore 2016, kao i kampanje za predsjedniče izbore 2018. godine.

Kada je riječ o kampanji za parlamentarne izbore, MANS je utvrdio da je Lutrija Crne Gore  DPS-u izdala ugovor i fakturu na iznosu od 4 165 eura, na ime reklamiranja u trajanju od 15 dana, koje je obuhvatilo emitovanje spotova, političkih poruka na LED displeju, markica na sajtu Lutrije, reklame na stranicama Arene, kao i prenos završe konvencije DPS-a na TV 777 i LED displeju. Međutim, kalkulacija realnih troškova tako ustupljenog medijskog prostora, prema zvaničnim cjenovnicima, iznosi najmanje 81 000 eura.

Dejan Milovac, direktor Istraživačkog centra MANS-a, istakao je da je prema Zakonu o finansiranju političkih partija izričito zabranjeno da kazina, kladionice i drugi priređivači igara na sreću novčano ili nenovčano pomažu finansiranje političkih partija.

Televizija  777, čiji je osnivač Lutrija CG je tokom kampanje za predsjedničke izbore 2018. godine takođe favorizovala DPS ustupanjem svog prostora za medijsko predstavljanje kandidatu ove partije i to preuzimanjem dijela programa drugih emitera. Ova televizija je, naime, preuzela emisije RTCG („Intervju“) i Prve televizije („Živa istina“) i emitovala ih na svom kanalu bez navođenja izvora, odnosno originalnog emitera.

Lutrija CG u cjenovniku koji je dostavljen ASK-u ne sadrži cijene oglašavanja u dodatku Pobjede “Arena”, što bi trebalo da znači da ova kompanija nije predsjedničkim kandidatima nudila tu vrstu medijskog prostora. Međutim, tokom predsjedničke kampanje ipak su evidentirani primjeri medijskog oglašavanja i to opet isključivo kandidata DPS-a.

Najzad, kandidat DPS-a je privilegovan prostor za medijsko predstavljanje dobio i na televiziji Pink u formi specijanog intervjua koji je emitovan samo u martu ove godine. Emisija “Intervju mjeseca” nije emitovana ni tokom aprila ni tokom maja mjeseca, te stoga nije riječ o redovnoj emisiji. Sudeći po programskoj šemi koju je ova televizija dostavila Agenciji za elektronske medije, ni jedno emitovanje ove emisije nije bilo ni planirano.

Milovac je najavio da će po pitanju evidentiranih prikrivenih donacija DPS-u i Milu Đukanoviću od strane medija, MANS podnijeti inicijative Agenciji za sprečavanje korupcije i Agenciji za elektronske medije jer je evidentno došlo do kršenja niza zakonskih propisa.

  • Prezentaciju sa press konferencije možete preuzeti OVDJE
  • Primjerak ugovora Lutrije CG i DPS-a možete preuzeti OVDJE
  • Primjerak fakture Lutrije CG i DPS-a možete preuzeti OVDJE