Rebalansom Budžeta Vlada odustaje od izgradnje i rekonstrukcije 14 objekata u oblasti zdravstva, 11 škola i dva vrtića, kao i brojnih saobraćajnica, posebno na sjeveru Crne Gore. Istovremeno, višestruko povećavaju planirane troškove pojedinih projekata i to bez bilo kakvog obrazloženja.


Rebalansom su drastično smanjeni izdaci za izgradnju i rekonstrukciju više planiranih građevinskih objekata u oblasti zdravstva. 
Umanjena su sredstva za izgradnju opšte bolnice u Pljevljima sa 1,2 miliona na nepunih 250 hiljada eura, a umjesto 900 hiljada eura za rekonstrukciju bolnice u Bijelom Polju rebalansom je planirano samo hiljadu eura na kontu „izgradnja građevinskih objekata“. Odustalo se i od izgradnje zgrade Urgentnog bloka sa dijagnostikom, odjeljenjem neurologije, internog i palijativne njege u Nikšiću za koji je budžetom planirano skoro 300 hiljada eura, a rebalansom je za gradnju ostalo svega hiljadu eura. Neće se graditi ni rekonstrukcija zgrade za neurologiju i infektivno odjeljenje Bolnice u Beranama jer je i za te namjene ostavljena samo hiljada eura a ne skoro 300 hiljada, kako je predviđeno orginalnim budžetom. Odustalo se i od izgradnje Centra PET CT sa klinikom za hematologiju za koji je bilo predviđeno skoro 330 hiljada eura a u rebalansu je ostala samo hiljada. Vlada je odustala i od rekonstrukcije objekta stare bolnice “Danilo I” na Cetinju za koju je bilo predviđeno 180 hiljada eura a sada samo hiljada. Neće biti ni doma zdravlja u City kvartu za čiju izgradnju je bilo predviđeno skoro 140 hiljada, a sada samo hiljada eura. Višesatruko su umanjena sredstva za Radiološko odjeljenje Doma zdravlja Plav, sa 235 hiljada na 40 hiljada eura. Umjesto preko 80 hiljada eura, koliko je bilo opredijeljeno za adaptaciju i opremanje operacione sale u porodilištu Ulcinj, u budžetu je ostala samo hiljada eura. U rebalansu je preostala samo hiljada eura za izgradnju Urgentnog bloka i rekonstrukcija dijeIa objekta Kliničkog centra Crne Gore u Podgorici. Dok je važećim budžetom planirano preko 120 hiljada eura za adaptaciju odjeljenja izabranih ljekara za odrasle i fizijatriju DZ Budva, u rebalansu za to nije ostalo ni centa.
 
Višestruko se smanjuju sredstva za izgradnju vrtića u Golubovcima i Grblju na iznose manje od 10 hiljada eura. Odustaje se i od izgradnje, odnosno rekonstrukcije fiskulturnih sala u 11 škola, od čega su dvije u Bijelom Polju (OŠ „Pavle Žižić“, Srednje stručne škole), tri u Beranama (OŠ “Polica”OŠ “Radomir Mitrović”OŠ “Radomir Mitrović”), jedna u Gusinju (OŠ ” Džafer Nikočević”), dvije u Andrijevici (OŠ “Bajo Jojić” i Srednje mješovite škole), Kotoru (OŠ “Ivo Visin”), kao i dvije osnovne škole u Golubovcima (u Rebalansu nisu navedeni nazivi škola). Sredstva za izgradnju i rekonstrukciju sala u tim školama preostala u rebalansu su manja od 10 hiljada eura.
 
Dramatično se smanjuju se troškovi izgradnje i rekonstrukcije mnogih puteva od kojih se od nekih u potpunosti odustaje, sudeći po veoma malim sredstvima predviđenim rebalansom. Odustalo se od izgradnje puta Srđevac- Lozna jer je umjesto 800 hiljada, koliko je sada predviđeno budžetom, u rebalansu ostavljeno samo hiljadu eura. Neće biti ni izgradnje dijela zaobilaznice u Pljevljima od raskrsnice kod “Balkana” do raskrsnice kod “Sekcije za puteve“ jer je budžet za taj projekat smanjen sa 410 hiljada na hiljadu eura.  Istopila se rekonstrukcija puta Kolašin Mojkovac, pa umjesto planiranih 800 hiljada eura u rebalansu za te namjene ostaje samo 50 hiljada. Odustalo se od rekonstrukcije puta Plav- Vojno selo – Gusinje jer su sredstva za te namjene sa skoro 300 hiljada eura smanjena na hiljadu. Umjesto 765 hiljada eura za sanaciju kritične tačke Sokolovina na regionalnom putu Đurđevića Tara-Mojkovac rebalansom je predvišeno 15 hiljada eura. Neće biti ni rekonstrukcije puta Plav- Vojno selo – Gusinje jer je umjesto predviđenih skoro 290 hiljada rebalansom predviđeno samo hiljadu eura. Ista je situacija i sa rekonstrukcijom puta Gusinje – Vusanje, gdje je umjesto 200 hiljada u rebalansu ostalo oko hiljadu eura. Sredstva za rekonstrukciju puta Tuzi – Mataguži su smanjena sa 1,3 miliona na 300 hiljada eura ili za skoro 80%.
 
Sa druge strane višestruko rastu troškovi za preko 50 projekata predviđenih budžetom, a ukupna povećanja iznose preko 30 miliona eura, o čemu nema nikakvog obrazloženja u rebalansu. Na primjer, rekonstrukcija puta Cetinje – Čevo – Nikšić, dionica Cetinje – Čevo treba da košta četiri miliona eura više nego što je predviđeno važećim budžetom. Dodatno, rekonstrukcija magistralnog puta M-8 Danilovgrad -Podgorica treba da košta 2.85 miliona eura više, izgradnja garaže za potrebe skijališta u Kolašinu čak dva miliona više, izgradnja kompleksa objekata Sektora specijalne policije na Zlatici, u Podgorici za milion eura više. Ni jedno od ovih povećanja nije obrazloženo u rebalansu.