Više državnih institucija krši ograničenje upotrebe budžetskih sredstava u toku izborne kampanje, pokazala je analiza koju je napravila Mreža za afirmaciju nevladinog sektora – MANS. Među institucijama prednjači Zavod za zapošljavanje Crne Gore (ZZZCG) koji je u avgustu mjesecu potrošio 1,1 milion eura više od šestomjesečnog prosjeka potrošnje te državne institucije.

Zakon o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja u članu 38. ograničava upotrebu državnih sredstva na način da državnim institucijama “zabranjuje mjesečnu potrošnju veću od prosječne mjesečne potrošnje u prethodnih šest mjeseci od dana raspisivanja do dana održavanja izbora”.

Ograničenje potrošnje sredstava iz budžeta uoči izbora je uvedeno kao odgovor na raširenu praksu da upravo u toku izborne kampanje pojedine državne institucije koriste budžetska sredstva po raznim osnovama kako bi ostvarili uticaj na slobodu izbora kod glasača.

Podaci koje je analizirao MANS u slučaju Zavoda za zapošljavanje Crne Gore pokazuju da je prosječna mjesečna potrošnja ove institucije bila oko četiri miliona eura, da bi u avgustu Zavod sa svoga računa isplatio oko million više, odnosno 5,16 miliona eura. Najveći dio povećanja se odnosnio na ostale transfere pojedincima, gdje je Zavod u avgustu isplatio čak 781 hiljadu eura, što je za 329 hiljada više od mjesečne potrošnje na ovoj budžetskoj liniji ZZZCG.

Ministarstvo unutrašnjih poslova je tokom avgusta potrošilo čak 500.000 eura više od mjesečnog prosjeka, a najveće povećanje potrošnje u mjesecu kada su raspisani lokalni izbori, bilo je na stavci neto zarade. Tako je MUP u avgustu isplatio neto zarade u iznosu od 4,3 miliona eura, što je za sko 380 hiljada eura više od zakonom definisanog prosjeka tokom šest mjeseci uoči raspisivanja izbora.

Agencija za zaštitu prirode i životne sredine je mjesečni prosjek premašila za 365 hiljada eura, a najveće prekoračenje unutar budžeta ove institucije je zabilježeno sa budžetske činije – konsultantske usluhe, studije i projekti.

Povećanje od 334 hiljade eura bilježi i Uprava za izvršenje krivičnih sankcija, dok je Ministarstvo kulture i medija u avgustu isplatilo za 331 hiljadu više od mjesečnog prosjeka. Najveća odstupanja od mjesečnog prosjeka potrošnje ovo ministarstvo bilježi u transferima pojedincima i transferima opštinama.

Ministarstvo odbrane je tokom avgusta potrošilo za 200 hiljada od mjesečnog prosjeka, a najveća odstupanja su zabilježena na transferima pojedincima i jednokratnoj socijalnoj pomoći.

Skupština Crne Gore je u avgustu premašila prosječnu mjesečnu potrošnju za oko 100 hiljada eura, kao i Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove koja je prekoračila zakonsko ograničenje za 117 hiljada eura.

Od državnih institucija koje su prekršile ograničenje u potrošnji državnih sredstava, MANS je registrovao i Zavod za školstvo (oko 40.000 eura), Državni arhiv Crne Gore (oko 28.000 eura), ali i Tužilački savjet (oko 28.000 eura).

Zakon o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja propisuje prekršajne kazne zbog nepoštovanje zakonskog ograničenja upotrebe državnih sredstava tokom izborne kampanje. Članom 68. ovog zakona se propisuje novčana kazna u iznosu od 200 do 2000 eura za odgovorno lice u državnom organu u kome se registruje prekoračenje mjesečne potrošnje

MANS će već sjutra Agenciji sa spječavanje korupcije predati inicijative za pokretanje postupka zbog kršenja Zakona o finansiranaju političkih subjekata i izbornih kampanja.

MANS