Author page: admin ck

Potrošnja po kategorijama i izvoru sredstava

Struktura državne potrošnje po kategorijama i izvoru sredstava – Za šta su izdvajana sredstva iz državnog budžeta, i kako se mijenjala struktura potrošnje po mjesecima, – Koje institucije su bile najveći potrošači određene kategorije troška – Ko su najveći dobavljači države na nivou kompletnog budžeta, izabrane kategorije ili institucije.    

Izbori 2024

U nastavku pogledajte:   – Uporednu potrošnju budžeta – Troškove zapošljavanja – Potrošnju budžetske rezerve – Potrošnju beneficije – Potrošnju po kategorijama i izvoru sredstava – Potrošnju po dobavljačima – Potrošnju izabrane institucije