Centar za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu – analiza troškova

Za sedam mjeseci, od februara do avgusta ove godine, Centar za obuku u sudstvu I državnom tužilaštvu potrošio je oko 0,21 milion eura ili oko 40% planiranog budžeta.

Ukupna potrošnja

U toku izborne kampanje potrošeno je oko 70 hiljada eura ili oko 15% planiranog budžeta za ovu godinu.

Planirani budžet Centra za obuku u sudstvu I državnom tužilaštvu za ovu godinu bio je 0,61 milion , ali je rebalansom smanjen na 0,49 miliona eura. 

Za period od februara do avgusta ove godine, Centar za obuku u sudstvu I državnom tužilaštvu je potrošio oko 0,21 milion eura ili oko 40% planiranog budžeta. U tom periodu nije bilo uvećane ukupne potrošnje u odnosu na prošlu godinu. 

Najviše novca je isplaćeno sa konta “zarade  za redovan rad“ – 57 hiljada eura I “ostale naknade” – 45 hiljada eura. Potrošnja sa ovih konta je bila ujednačena tokom cijele godine, i nije bilo povećanja u odnosu na prethodnu godinu.

Za vrijeme predizborne kampanje, od kraja juna do kraja avgusta, potrošeno je 70 hiljada eura. Najveći Nije bilo uvećane potrošnje u predizbornom periodu.

 

Kompletnu analizu možete preuzeti OVDJE (XLS).