Generalni sekretarijat Vlade Crne Gore – analiza troškova

Za sedam mjeseci, od februara do avgusta ove godine, Generalni sekretarijat je potrošio 2,83 miliona eura ili oko 40% planiranog budžeta.

U toku izborne kampanje potrošeno je oko 0,93 miliona eura ili oko 13% planiranog budžeta za ovu godinu.

U toku izborne kampanje Generalni sekretarijat je:

–  Za program “Pružanje stručne i administrativne podrške na realizaciji ustavnih nadležnosti Vlade“ potrošeno je 0,81 milion eura ili oko 13% planiranog budžeta planiranog za ovaj program.

–  Za program “Kancelarija za evropske integracije“ potrošeno je 70 hiljada eura ili 25% planiranog bužeta.

–  Za program “Državni protokol“ potrošeno je 20 hiljada eura ili 15% planiranog budžeta planiranog za ovaj program.

–  “Odnosi s javnošću Vlade Crne Gore“ potrošeno je 5 hiljada eura ili 6% planiranog budžeta planiranog za ovaj program.

–  Za program “Kancelarija zastupnika Crne Gore pred Evropskim sudom za ljudska prava“ potrošeno je 3 hiljade eura ili 6% planiranog budžeta planiranog za ovaj program.

–  Za program“ Kabinet predsjednika Vlade“ potrošeno je 13 miliona eura ili 5% planiranog budžeta planiranog za ovaj program.

Ukupna potrošnja nije bila uvećana u odnosu na prošlu godinu.

 

Ukupna potrošnja

U toku izborne kampanje potrošeno je oko 0,93 miliona eura ili oko 13% planiranog budžeta za ovu godinu.

Planirani budžet Generalnog sekretarijata Vlade Crne Gore za ovu godinu bio je 7,04 miliona eura,oko 0,15 miliona eura veći nego prošlogodišnji. Budžet za ovu godinu je rebalansom smanjen na 6,85 miliona.

Za sedam mjeseci ove godine, Generalni sekretarijat je potrošio oko 2,83 miliona eura ili oko 40% planiranog budžeta. Ukupna potrošnja nije bila uvećana u odnosu na prošlu godinu.

U tom periodu najviše novca isplaćeno je za zarade – 1,03 miliona eura, doprinose za penzijsko i invalidsko osiguranje – 0,31 milion i ostale vidove osiguranja – 0,17 miliona. Nije bilo uvećane potrošnje sa ovih konta, u odnosu na isti period prošle godine.

Sa konta “Projekat TRI HR-BiH-CG“ za sedam mjeseci potrošeno je oko 0,1 milion eura, što je za 75 hiljada eura više nego u istom periodu prethodne godine.

Za vrijeme predizborne kampanje potrošeno je 0,93 miliona eura. Najviše nova isplaćeno je sa konta “zarada za redovan rad“ – 0,44 miliona eura. Od kraja juna do kraja avgusta nije bilo povećanje potrošnje.

Potrošnja programa “Pružanje stručne i administrativne podrške na realizaciji ustavnih nadležnosti Vlade“

U toku izborne kampanje Generalni sekretarijat je potrošio 0,81 milion eura  ili oko 13% planiranog budžeta planiranog za ovaj program.

Za sedam mjeseci, od februara do avgusta, Generalni sekretarijat je potrošio oko 2,4 miliona eura ili 40% planiranog godišnjeg budžeta ovog programa.

U tom intervalu najviše novca isplaćeno je za zarade – 1,03 miliona eura. Sa konta “doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje“  potrošeno je 0,3 miliona eura. Tokom godine, potrošnja sa ovih konta bila je ujednačena. Nije bilo povećane potrošnje u odnosu na prošlu godinu.

Od kraja juna do kraja avgusta, Generalni sekretarijat je za ovaj program potrošio 0,81 milion eura. Polovina tog iznosa odnosi se na “zarade za redovan rad“. Ostali veći troškovi bili su “doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje“, “ostali vidovi osiguranja“ “doprinos za zdravstveno osiguranje“ i “ostale usluge“. U toku predizborne kampanje, nije bilo uvećane potrošnje sa ovih konta.

Potrošnja programa “Kancelarija za evropske integracije“

U toku izborne kampanje Generalni sekretarijat je potrošio 70 hiljada eura ili 25% planiranog bužeta.

Za sedam mjeseci ove godine, Generalni sekretarijat je sa ovog budžetskog programa potrošio 0,28 miliona eura potrošio planirani godišnji budžet ovog programa. Nije bilo uvećane ukupne potrošnje u odnosu na isti interval prethodne godine.

Od februara do avgusta najviše novca isplaćeno za “Projekat TRI HR-BiH-CG“ –  0,1 milion eura, što je za 75 hiljada eura više nego u istom periodu prethodne godine. Ostali veći troškovi odnose se na “Projekat BIL ALB-KOS“ – 72 hiljade eura i  “Projekat BIL SRB“ – 27 hiljada eura.

U toku predizborne kampanje potrošeno je 70 hiljada eura i nije bilo uvećane potrošnje.

Potrošnja programa “Državni protokol“

U toku izborne kampanje Generalni sekretarijat je potrošio 20 hiljada eura  ili 15% planiranog budžeta planiranog za ovaj program.

Za sedam mjeseci Generalni sekretarijat je potrošio 40 hiljada eura ili 30% planiranog godišnjeg budžeta ovog programa. Najviše novca potrošeno je sa konta “ rashodi za tečna goriva“ – 12 hiljada eura.

Od februara do avgusta i za vrijeme predizborne kompanje, nije bilo uvećane potrošnje.

Potrošnja programa “Odnosi s javnošću Vlade Crne Gore“

U toku izborne kampanje Generalni sekretarijat je potrošio 5 hiljada eura  ili 6% planiranog budžeta planiranog za ovaj program.

Za sedam mjeseci Generalni sekretarijat je potrošio 13 hiljada eura ili 13% planiranog godišnjeg budžeta ovog programa. Najviše novca potrošeno je sa konta “Medijske usluge i promotivne aktivnosti“ – oko 10 hiljada eura.

Od februara do avgusta i za vrijeme predizborne kompanje, nije bilo uvećane potrošnje.

Potrošnja programa “Kancelarija zastupnika Crne Gore pred Evropskim sudom za ljudska prava“

U toku izborne kampanje Generalni sekretarijat je potrošio 3 hiljade eura  ili 6% planiranog budžeta planiranog za ovaj program.

Za sedam mjeseci Generalni sekretarijat je potrošio 13 hiljada eura ili 20% planiranog godišnjeg budžeta ovog programa. Najviše novca potrošeno je sa konta “Dnevnice za sluzbeno putovanje u inostranstvo“ – skoro 6 hiljada eura.

Od februara do avgusta i za vrijeme predizborne kompanje, nije bilo uvećane potrošnje.

Potrošnja programa “ Kabinet predsjednika Vlade“

U toku izborne kampanje Generalni sekretarijat je potrošio 13 miliona eura  ili 5% planiranog budžeta planiranog za ovaj program.

Za sedam mjeseci Generalni sekretarijat je potrošio 50 hiljada eura ili oko 25% planiranog godišnjeg budžeta ovog programa.

Najviše novca potrošeno je sa konta “Usluge prevođenja štampanja i umnožavanja“ – 32 hiljade eura.

 

Kompletnu analizu možete preuzeti OVDJE (XLS).