MANS je danas predstavio video “Čista kampanja” u okviru projekta “Čist novac – fer izbori” podržanog od strane Evropkse unije preko Delegacije EU u Crnoj Gori. Video ima za cilj da podigne svijest javnosti o važnosti fer izbora i potrebi da finansije partija budu javne.

  • Da li znate kako se finansiraju političke partije?
  • Da li je potrošnja novca partija javna?
  • Zašto je važno da finansiranje političkih partija bude javno?
  • Da li izbore odlučuju glasovi građana ili torbe sa novcem?
  • Da li su prljavi izbori uvod u zarobljenu državu?
  • Kako do čiste kampanje?

Ovo su samo neka od pitanja na koja MANS želi da skrene pažnju javnosti kroz “Čistu kampanju”, ali i da upozori sve učesnike u predstojećim parlamentarnim izborima u Crnoj Gori da odgovornost prema građanima i biračima znači dati punu i blagovremenu informaciju o svom poslovanju.

MANS