Ministarstvo kulture – analiza troškova

U toku izborne kampanje Ministarstvo kulture potrošilo je 1,5 miliona eura  ili oko 20% budžeta planiranog za ovu godinu.

U toku izborne kampanje…

–  Za program “ Kulturno umjetničko stvaralaštvo” potrošeno je 0,31 milion eura ili 15% planiranog budžeta.

–  Za program “Administracija” potrošeno je 0,13 miliona eura ili 5% planiranog budžeta za ovaj program.

–  Za program “Kulturna baština” potrošeno je 0,24 miliona eura ili oko 15% planiranog budžeta planiranog za ovaj program.

–  Za program “Projekti od kapitalnog značaja za kulturu, promociju i razvoj kreativnih industrija” potrošeno je 0,4 miliona eura više nego u istom periodu prošle godine.

–  Za program “Kreativna Crna Gora-identitet, imidž, promocija” potrošeno je 0,15 miliona eura  ili 75% planiranog budžeta planiranog za ovaj program.  Za “izradu projekata“ potrošeno je oko 0,12 miliona eura više nego u istom periodu prethodne godine.

–  Za program “Razvoj kulture na sjeveru Crne Gore” potrošeno je 60 hiljada eura  ili 15% planiranog budžeta za ovaj program.

Ukupna potrošnja

U toku izborne kampanje Ministarstvo je potrošilo 1,5 miliona eura  ili oko 20% budžeta planiranog za ovu godinu.

Planirani budžet Ministarstva kulture za ovu godinu bio je 7,85 miliona eura, oko 0,9 miliona veći nego prethodne. Rebalansom, budžet za ovu godinu je smanjen za oko 120 hiljada eura.

Za sedam mjeseci, od februara do avgusta ove godine, Ministarstvo je potrošilo oko 4,55 miliona eura ili skoro 60% planiranog budžeta. U tom periodu potrošeno je oko 0,9 miliona eura više nego prošle godine. Najviše novca je isplaćeno kompaniji “Koto doo“ – 0,78 miliona eura, dok je kompaniji “Sab Security Montenegro doo“ isplaćeno 0,34 miliona. Centru za konzervaciju i arheologiju u ovom periodu isplaćeno je 0,31 milion eura.

Najveći pojedinačni troškovi odnose se na konto “Izrada projekata”. Za sedam mjeseci, sa tog konta isplaćeno je  1,78  miliona eura. Nije bilo uvećane potrošnje sa ovog konta, u odnosu isti period u neizbornoj godini.

Sa konta “ostalo” u intervalu od sedam mjeseci potrošeno je 1,37 miliona eura. U istom period prošle godine potrošeno je oko 1,2 miliona eura manje.

Ostali veći troškovi odnose se na “ostale naknade” – 0,29 miliona, “Kontribucije za članstvo u međunarodnim organima” – 0,25 miliona I “ostale usluge” – 0,21 milion eura.

Za vrijeme predizborne kampanje, od kraja juna do kraja avgusta, potrošeno je 1,51 milion eura. Najviše novca je izdvojeno sa budžetskog programa “ Projekti od kapitalnog značaja za kulturu, promociju i razvoj kreativnih industrija“ i to 0,46 miliona eura.

Od kraja juna do kraja avgusta naviše novca je isplaćeno kompaniji “Koto doo”, 0,39 miliona eura. Potrošnja sa ovog konta je bila značajno uvećana u odnosu na isti period prethodne godine. Potrošeno je oko 0,5 miliona eura više.

Potrošnja programa “ Kulturno umjetničko stvaralaštvo”

U toku izborne kampanje Ministarstvo je potrošilo 0,31 milion eura  ili 15% planiranog budžeta za ovaj program.

Za sedam mjeseci, od februara do avgusta, Ministarstvo je potrošilo oko 1,11 miliona eura ili oko 50% planiranog godišnjeg budžeta ovog programa.

Najveći troškovi odnose se na konto “izrada projekata”. Za sedam mjeseci, sa tog konta isplaćeno je  0,58 miliona eura, od čega 0,21 milion eura potrošeno za vrijeme predizborne kampanje.

Ukupna potrošnja od kraja juna do kraja avgusta iznosila je 0,3 miliona eura. U tom periodu sa konta “ostale naknade“ potrošeno je 75 hiljada eura, dok je u istom periodu prošle godine potrošeno oko 5 hiljada eura.

Nije bilo uvećane ukupne potrošnje, u odnosu isti period u neizbornoj godini.

Potrošnja programa “Administracija”

U toku izborne kampanje Ministarstvo je potrošilo 0,13 miliona eura  ili 5% planiranog budžeta za ovaj program.

Za sedam mjeseci, od februara do avgusta, Ministarstvo je potrošilo 0,54 miliona eura ili oko 35% planiranog godišnjeg budžeta ovog programa.

Najviše novca potrošeno je sa konta “ Zarada za redovan rad“ – 0,19 miliona, od čega je za vrijeme predizborne kampanje potrošeno 85 hiljada eura. Ostali veći troškovi odnose se na konta “doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje“ – 60 hiljada eura i „Ostali transferi pojedincima“ – 53 hiljade eura.

Nije bilo uvećane potrošnje sa ovih konta, u odnosu isti period prošle godine.

Potrošnja programa “Kulturna baština”

U toku izborne kampanje Ministarstvo je potrošilo 0,24 miliona eura  ili oko 15% planiranog budžeta za ovaj program.

Za sedam mjeseci ove godine, Ministarstvo je potrošilo 0,72 miliona eura ili oko 50% planiranog godišnjeg budžeta ovog programa. Sa konta “izrada projekata“ isplaćeno je 0,48 miliona eura. od čega 0,16 miliona za vrijeme predizborne kampanje.

Od kraja juna do kraja avgusta, potrošeno je ukupno 0,24 miliona eura. Sa konta “ostalo“ u ovom periodu potrošeno je oko 80 hiljada eura, ili oko 60 hiljada eura više nego prethodne godine.

Za sedam mjeseci, kao ni tokom predizborne kampanje, nije bilo uvećane ukupne potrošnje u odnosu na prošlu godinu.

Potrošnja programa “ Projekti od kapitalnog značaja za kulturu, promociju i razvoj kreativnih industrija”

U toku izborne kampanje Ministarstvo je potrošilo 0,46 miliona eura  ili 35% planiranog budžeta za ovaj program. Potrošeno je 0,4 miliona eura više nego u istom periodu prošle godine.

Od februara do avgusta ove godine, Ministarstvo je potrošilo 1,37 miliona eura i probilo planirani godišnji budžet ovog programa. U ovom periodu potrošeno je čak 1,3 miliona eura više nego u istom periodu prošle godine.

Najviše novca isplaćeno je sa konta “ostalo“  – 1,19 miliona eura. U istom periodu prethodne godine sa ovog kontra potrošeno je 0,37 miliona eura.

Za vrijeme predizborne kampanje, od kraja juna do kraja avgusta, potrošeno je 0,79 miliona eura. Sa konta “ostalo“, kompaniji “Koto DOO“, isplaćeno je 0,39 miliona eura u ovom periodu.

Potrošnja programa “Prenos radio difuznog signala na teritoriji Crne Gore preko radio difuznog predajnika”

U toku izborne kampanje Ministarstvo je potrošilo 30 hiljada eura ili oko 7% planiranog budžeta za ovaj program.

Od februara do avgusta ove godine, Ministarstvo je potrošilo 0,19 miliona eura ili skoro 50% planiranog godišnjeg budžeta ovog programa.

Sav novac potrošen je sa konta “ostale usluge“.

Za sedam mjeseci, kao i za vrijeme predizborne kampanje nije bilo uvećane potrošnje sa ovog programa.

Potrošnja programa “Kreativna Crna Gora-identitet, imidž, promocija”

U toku izborne kampanje Ministarstvo je potrošilo 0,15 miliona  eura  ili 75% planiranog budžeta za ovaj program. Za “izradu projekata“ potrošeno je oko 0,12 miliona eura više nego u istom periodu prethodne godine.

Od februara do avgusta ove godine, Ministarstvo je potrošilo 0,18 miliona eura ili oko 90% planiranog godišnjeg budžeta ovog programa.

Za sedam mjeseci, sav novac trošen je sa konta “izrada projekata“. Potrošnja je bila duplo veća nego prethodne godine.

Za vrijeme predizborne kampanje, od kraja juna do kraja avgusta, potrošeno je oko 0,15 miliona eura eura ili 0,12 miliona eura više nego u istom periodu prethodne godine.

Potrošnja programa “Razvoj kulture na sjeveru Crne Gore”

U toku izborne kampanje Ministarstvo je potrošilo 60 hiljada eura  ili 15% planiranog budžeta za ovaj program

Od februara do avgusta ove godine, Ministarstvo je potrošilo 80 hiljada eura ili oko 30% planiranog godišnjeg budžeta ovog programa.

Za sedam mjeseci, nije bilo uvećane ukupne potrošnje u odnosu na prošlu godinu.

Za vrijeme predizborne kampanje, od kraja juna do kraja avgusta, potrošeno je oko 50 hiljada eura. Novac je trošen sa konta “izrada projekata“. Nije bilo intenzivirane potrošnje u ovom periodu.

Potrošnja programa “ Kultura mladih-Nikšić 2018-2020”

Nije bilo potrošnje sa ovog budžetskog programa.

 

Kompletnu analizu možete preuzeti OVDJE (XLS).