Građanska kontrola finansiranja političkih partija i njihovih kampanja je od presudnog značaja za rano detektovanje političke korupcije, trgovine uticajem, zloupotreba državnih fondova, te ostalih devijacija koje prate izborne procese u Crnoj Gori.

Kako bi ova kontrola bila efikasna i djelovala preventivno, neophodan je pun i neometan pristup informacijama o radu političkih partija, kako kada su u pitanju izborni kampanje, tako i podaci koji se odnose na njihovo redovno poslovanje.

Zbog toga MANS već nekoliko godina unazad sa punom pažnjom prati kako se finansiraju političke partije prije i u toku izbornog procesa, te do koje mjere je njihovo finansiranje transparentno. Drugi, takođe važan aspekt finansiranja izbornih procesa u Crnoj Gori jeste kontrola potrošnje sredstava iz državnog budžeta tokom period održavanja izbora.

Sve do sada prikupljene podatke MANS je objedinio na portalu www.cistakampanja.me, gdje se osim podataka o finansijama partija mogu pronaći i istraživačke priče, saopštenja za medije, odluke Agencije za spječavanje korupcije (ASK) koje se odnose na izbornih proces, te analize na temu finansiranja političkih partija i izbornih kampanja.

Kada su u pitanju finansije partija, na portalu je moguće pronaći finansijske profile svih političkih partija i/ili izbornih lista koje su učestvovale u izbornim procesima u Crnoj Gori.

Profili sadrže detaljan pregled informacija o troškovima partija po vrstama, kao i analizu njihove strukture. Za one korisnike koji žele da detaljnije istražuju ovu temu, MANS je u okviru baze na portalu postavio i kompletnu dokumentaciju o troškovima do koje je došao.

Kada je u pitanju potrošnja budžeta tokom perioda održavanja izbora, MANS je analizirao ponašanje preko 60 državnih institucija sa najvećim izdacima tokom izbornih kampanja. Gotovo svaki do sada održani izbori su bili praćeni sumnjama da vladajuće partije zloupotrebljavaju državne resurse za ostvarivanje političke prednosti na terenu, dok državni funkcioneri tokom izbornih mjeseci vode takozvanu funkcionersku kampanju.

Analiza takozvane institucionalne prednosti, odnosno, korišćenja fondova iz državnog budžeta tokom posljednih parlamentarnih izbora, prekomjerna potrošnja u izbornim danima, te ostale anomalije u načinu na koji se budžet trošio je za preko 60 institucija dostupna na portalu čistakampanja.me. Svi oni koji žele detaljnije da istražuju i analiziraju ove podatke, na ovom linku se nalaze izvorni podaci sa svim troškovima institucija, uporedivi sa podacima iz neizborne godine i konačno analiza rezultata tog poređenja.

Pravovremeni pristup svim ovim podacima, te njihovo proaktivno objavljivanje od strane državnih institucija i političkih partija predstavljaju idealne preduslove za punu i neometanu građansku kontrolu finansiranja političkih partija i izbornih kampanja.

O ovoj temi, ali i o mnogim drugim vezanim za finansiranja političkih partija i njihovih kampanja razgovaraće predstavnici partija i međunarodni eksperti na Konferenciji koju organizuje MANS uz podršku Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, Britanske ambasade u Podgorici, te Njemačke fondacije za međunarodnu pravnu saradnju (IRZ).

Konferenciju se organizuje u srijedu, 26. maja sa početkom u 10:00, a moguće ju je pratiti putem online platforme na linku https://live.kudoway.eu/k8/770213579291/join , Facebook stranici MANS-a kao i na Portalu Vijesti.