Podgorica, Bijelo Polje i Rožaje su opštine u kojima je zloupotreba institucionalne prednosti bila najvidljivija tokom proteklih izbora, dok je funkcionerska kampanja bila najintezivnija u Glavnom gradu, materijalizovana kroz aktivnosti nosioca liste, gradonačelnika Ivana Vukovića.

Funkcionerska kampanja i korišćenje institucionalne prednosti su kritikovane od strane misije ODHIR-a tokom prethodnih parlamentarnih izbora kao vid zloupotrebe javnih resursa za potrebe kampanja političkih partija.

Nešto više od dva mjeseca predizborne kampanje političke partije su iskoristile da u opštinama u kojima čine izvršnu vlast na lokalnom nivou, inteziviraju aktivnosti na, dominantno, infrastrukturnim radovima, uključujući izgradnju i rekonstrukciju ulica, uređenje parkova i zelenih površina, te najavu novih ulaganja i projekata, što je praksa koja je zabilježena u svim opštinama.

Aktivnost koja je očekivano najviše bila zastupljena u predizbornom periodu kao način da se pridobiju glasovi građana, bilo je asfaltiranje ulica, a osim Podgorice koja je zbog svoje veličine u tome prednjačila, MANS je značajne radove zabilježio i u opštinama Rožaje, Pljevlja i Šavnik.

Tokom protekle predizborne kampanje je takođe primijećeno da su političke partije koje vrše vlast na lokalnom nivou nerijetko za sebe preuzimale zasluge i rezultate rada javnih preduzeća, a najintezivnija praksa takve vrste je primjećena u Podgorici, gdje je pokret „Svi za naš grad“, predvođen Demokratskom partijom socijalista (DPS) i gradonačelnikom Ivanom Vukovićem kao svoje predstavljao brojne projekte Glavnog grada koji su finansirani novcem svih građana Podgorice. Osim Podgorice, takva praksa je primijećena i u Bijelom Polju, Kolašinu i Pljevljima, gdje si lokalni odbori DPS-a otvoreno reklamirali infrastrukturne radove kao svoju zaslugu.

U Podgorici je primijećeno i da javna preduzeća i kompanije čiji osnivač je Glavni grad, daju direktu podršku samo jednoj izbornoj listi (Svi za naš grad) i gradonačelniku Vukoviću, a u tome su prednjačili „Vodovod i kanalizacija“ i „Agencija za stanovanje“ koji su na svojim nalozima društvenih mreža otvoreno promovisali pomenutu izborni listu.

Većina opština u kojima su održani lokalnih izbori su tokom izborne kampanje promovisale rezultate realizovane tokom prethodnog mandata lokalne izvršne vlasti, uz najave novih projekata. Takva praksa je zabilježena u Podgorici, Budvi, Baru, gdje su lokalne uprave finansirale izradu posebnog video sadržaja u kojem se tokom izborne kampanje reklamiraju opštinski projekti.

Kada je u pitanju funkcionerska kampanja, ona je najvidljivija bila u Glavnom gradu, gdje je nosilac liste „Svi za naš grad“, Ivan Vuković, sa pozicije gradonačelnika Podgorice nerijetko promovisao izbornu kampanju liste koju je predvodila njegova politička partija. Tokom nešto više od dva mjeseca izborne kampanje, Vuković je učestvovao na više od pedeset pojedinačnih događaja koje je organizovao Glavni grad, a koji su imali za cilj promociju nekog rezultata lokalne uprave ili najavu budućih projekata. Ova kampanja se nerijetko u istom danu preklapala sa njegovim aktivnostima nosioca liste, što je bilo najvidljivije kroz kampanju koja je vođena na društvenim mrežama. Sličnu praksu je imao i predsjednik Opštine Budva, Milo Božović, koji je ujedno bio i nosilac liste Demokratskog fronta u tom gradu.

Nastavak ovakve prakse direktna je posljednica nereformisanog izbornog zakonodavstva, ali prije svega nedostatka političke volje kod većine partija koje učestvuju u izbornom procesu da se ova oblast dodatnu uredi i smanji prostor za zloupotrebu državnih fondova za promociju političkih partija. Osim toga, potrebno je dodatno osnažiti nadzor nad sprovođenjem Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja jer dosadašnji rezultati Agencije za spriječavanje korupcije nisu dovoljni za unaprjeđenje zakonitosti izbornog procesa u Crnoj Gori.

 

MANS

 

Datum

Grad

Partija/ Državna institucija

Opis

LINK

17.09.

Bar

Opština Bar

Opština Bar raspisala Drugi  javni konkurs za raspodjelu sredstava za podršku ženskom preduzetništvu. Ukupan iznos sredstava  je 33.000 eura.

https://www.facebook.com/BarOpstina/posts/458933976281058

16.09.

Bar

Opština Bar

Opština Bar raspisala je Drugi javni poziv za učešće u programu za podršku razvoja zanatstva kroz finansijsku podršku u opštini Bar. Ukupan iznos sredstava iznosi 18.000 eura. Najviši iznos dodijeljenih sredstava po odobrenom projektu iznosi 2.000 eura

https://www.facebook.com/BarOpstina/posts/458158043025318

14.09.

Bar

Opština Bar

Opština Bar raspisala je Drugi javni poziv za učešće u programu podrške razvoju poljoprivrede za mlade poljoprivrednike. Ukupan iznos  sredstava je 40.000 eura. Najviši iznos dodijeljenih sredstava po odobrenom biznis planu iznosi 10.000 eura.

https://www.facebook.com/BarOpstina/posts/456961663144956

11.09.

Bar

Opština Bar

Opština Bar organizovala besplatan prevoz za učenike.

https://www.facebook.com/BarOpstina/posts/454745960033193

06.09.

Bar

Opština Bar

Opština Bar raspisala konkurs za sufinansiranje adaptacije fasada zgrada do 80% iznosa.

https://www.facebook.com/BarOpstina/posts/451174260390363

28.09.

Bar

Opština Bar

Opština Bar predstavila izgradnju terena za fudbal.

https://www.facebook.com/BarOpstina/videos/2127876304063546/

02.10.

Bar

Opština Bar

Opština Bar – promo video o investicijama u gradu.

https://www.facebook.com/BarOpstina/posts/470799055094550

04.10.

Bar

Opština Bar

Opština Bar – promo video o investicijama u gradu.

https://www.facebook.com/BarOpstina/posts/472602041580918

09.10.

Bar

Opština Bar

Opština Bar – dodijela više od 750 hiljada eura za podršku preduzetništvu.

https://www.facebook.com/BarOpstina/posts/476748377832951

07.10.

Bar

Opština Bar

Opština  Bar – 850.000 eura za lokalnu kulturu.

https://www.facebook.com/BarOpstina/posts/475238984650557

18.10.

Bar

Opština Bar

Opština Bar – promo video o investicijama u gradu.

https://www.facebook.com/BarOpstina/posts/484323500408772

01.09.

Bijelo Polje

DPS

Rezultate Opštine Bijelo Polje predstavili kao rezultate svoje partije.

https://www.facebook.com/oodpsbp/posts/382394250743725

08.09.

Bijelo Polje

DPS

Rezultate Opštine Bijelo Polje predstavili kao rezultate svoje partije.

https://www.facebook.com/oodpsbp/posts/387091573607326

09.09.

Bijelo Polje

DPS

Rezultate Opštine Bijelo Polje predstavili kao rezultate svoje partije.

https://www.facebook.com/oodpsbp/posts/387593430223807

10.09.

Bijelo Polje

DPS

Rezultate Opštine Bijelo Polje predstavili kao rezultate svoje partije.

https://www.facebook.com/oodpsbp/posts/388383470144803

16.09.

Bijelo Polje

Opština Bijelo Polje

Izgradnja putne infrastrukture – Ulica u MZ Ravna rijeka dobila asfalt.

https://www.facebook.com/bijelopolje.co.me/posts/413136410929547

14.09.

Bijelo Polje

Opština Bijelo Polje

Na području više mjesnih zajednica osam kilometara novog asfalta, vrijednost radova preko 60.000 eura.

https://www.facebook.com/bijelopolje.co.me/posts/411999167709938

10.09.

Bijelo Polje

Opština Bijelo Polje

Asfaltirana ulica u naselju Ribarevine.

https://www.facebook.com/bijelopolje.co.me/posts/409416997968155

08.09.

Bijelo Polje

Opština Bijelo Polje

Završeno  asfaltiranje putnog pravca Vlah – Borovac u MZ Rasovo.

https://www.facebook.com/bijelopolje.co.me/posts/408107731432415

06.09.

Bijelo Polje

Opština Bijelo Polje

Asfaltirane ulice u Rasovu.

https://www.facebook.com/bijelopolje.co.me/posts/406783958231459

15.09.

Bijelo Polje

DPS

Asfaltiranje seoskih puteva u Pavinom Polju, Tomaševu i Bistrici.

https://www.facebook.com/oodpsbp/posts/391846103131873

19.09.

Bijelo Polje

DPS

Asfaltiranje ulice u Vraneškoj dolini.

https://www.facebook.com/oodpsbp/posts/394398192876664

24.09.

Bijelo Polje

Bosnjacka stranka

Asfaltiranje puta Gubavač-Bistrica u Opštini Bijelo Polje.

https://www.facebook.com/BosnjackaStrankaOfficial/posts/483995520261605

25.09.

Bijelo Polje

Opština Bijelo Polje

Asfaltiranje puta Bistrica-Gubavač.

https://www.facebook.com/bijelopolje.co.me/posts/419666756943179

23.09.

Bijelo Polje

Opština Bijelo Polje

Kompanija “Bemax” donirala tartan podlogu teretani JU Centra za sport i rekreaciju.

https://www.facebook.com/jucrsbp/posts/419137897015979

30.09.

Bijelo Polje

DPS

Rezultate Opštine Bijelo Polje predstavili kao rezultate svoje partije.

https://www.facebook.com/oodpsbp/posts/403149235334893

30.09.

Bijelo Polje

Opština Bijelo Polje

Rekonstrukcija magistralnog puta Ribarevine-Rakonje u dužini od 3,1 km.

https://www.facebook.com/bijelopolje.co.me/posts/423514516558403

05.10.

Bijelo Polje

DPS

Izgradnju mosta u Njegnjevu predstavili kao investiciju partije.

https://www.facebook.com/oodpsbp/posts/407222818260868

04.10.

Bijelo Polje

DPS

Sanacija puta u prigradskom naselju Medanovići.

https://www.facebook.com/oodpsbp/posts/406289928354157

04.10.

Bijelo Polje

DPS

Gradnja  sportsko-rekreativne zone u mjestu deponije u naselju Loznice.

https://www.facebook.com/oodpsbp/posts/406107375039079

07.10.

Bijelo Polje

Opština Bijelo Polje

Asfaltirane ulice u MZ Nedakusi.

https://www.facebook.com/bijelopolje.co.me/posts/429096942666827

10.10.

Bijelo Polje

DPS

Postavljanje podzemnih kontejnera  u Tršovoj ulici.

https://www.facebook.com/oodpsbp/posts/411223917860758

11.10.

Bijelo Polje

Opština Bijelo Polje

Izabrana firma koja će graditi stanove za penzionere.

https://www.facebook.com/bijelopolje.co.me/posts/432253559017832

14.10.

Bijelo Polje

Opština Bijelo Polje

Raspisan je Javni poziv za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata za mlade preduzetnike u 2022.godini za šta je predviđeno 100.000 eura.

https://www.facebook.com/bijelopolje.co.me/posts/434640122112509

12.10.

Bijelo Polje

Opština Bijelo Polje

Investicija u rekonstrukciju fiskulturne sale OŠ ,,Marko Miljanov.

https://www.facebook.com/bijelopolje.co.me/posts/433406708902517

12.10.

Bijelo Polje

Opština Bijelo Polje

Raspisan javni poziv za finansiranje projekata namijenjenih za podršku ženskom preduzetništvu u 2022.godini za šta je predviđeno 100.000 eura.

https://www.facebook.com/bijelopolje.co.me/posts/433019342274587

18.10.

Bijelo Polje

Opština Bijelo Polje

Asfaltiranje više ulica ka bjelopoljskim selima.

https://www.facebook.com/bijelopolje.co.me/posts/437945501781971

21.10.

Bijelo Polje

Opština Bijelo Polje

 Rekonstrukcija ulice u Rasovu.

https://www.facebook.com/bijelopolje.co.me/posts/439742258268962

01.10.

Budva

Opština Budva

Izgradnja kružnog toka “Boljačin do” čija je vrijednost blizu 400.000 eura.

https://www.facebook.com/watch/?v=769128401045889

11.09.

Budva

Opština Budva

Najava infrastrukturnih projekata – promo video

https://www.facebook.com/watch/?v=401905068689437

12.09.

Budva

Opština Budva

Predstavljena ulaganja u obrazovne institucije. Najavljeni novi projekti.

https://www.facebook.com/OpstinaBudva/posts/454726273362044

20.09.

Budva

Opština Budva

Raspisan Javni poziv kojim Turistička organizacija Budve  opredjeljuje 368 hiljada eura za projekte valorizacije kulturne baštine.

https://www.facebook.com/watch/?v=491307353007856

24.09.

Budva

Opština Budva

Asfaltiranje na Svetom Stefanu i u Blizikućama.

https://www.facebook.com/OpstinaBudva/posts/463740702460601

26.09.

Budva

Opština Budva

Raspisan Javni poziv za dodjelu podsticaja za razvoj poljoprivrede.

https://www.facebook.com/OpstinaBudva/posts/465008742333797

06.10.

Budva

Opština Budva

Odluka o raspodjeli sredstava za žensko preduzetništvo za 2022. godinu.

https://www.facebook.com/OpstinaBudva/posts/473806481454023

09.10.

Budva

Milo Bozovic

Milo Bozovic o otvarasnju dnevnog centra – markica sa njegovom imenom.

https://www.facebook.com/watch/?v=1329223367612358

11.10.

Budva

Opština Budva

Izgradnja saobraćajnice ,,G“ u naselju Poljane, u blizini Svetog Stefana. Vrijednost – promo video.

https://www.facebook.com/watch/?v=439726334724278

21.10.

Budva

Opština Budva

Postavljena rasvjeta i asfaltirana ulica na lokalitetu Prijevor.

https://www.facebook.com/watch/?v=437247001859928

20.10.

Budva

Opština Budva

Postavljen rasvjeta u više seoskih područja na teritoriji Opštine Budva

https://www.facebook.com/watch/?v=2964094257067393

07.09.

Danilovgrad

Opština Danilovgrad

Predsjednik Opštine obišao radove u Sportskoj hali

https://www.facebook.com/OpstinaDanilovgrad/posts/1640497563014458

30.09.

Danilovgrad

Opština Danilovgrad

Predsjednik Opstine Danilovgrad o podrsci poljoprivredi.

https://www.facebook.com/OpstinaDanilovgrad/posts/1659354534462094

01.10.

Danilovgrad

Opština Danilovgrad

Predsjednik Opstine Danilovgrad o podrsci poljoprivrednim proizvodjacima.

https://www.facebook.com/OpstinaDanilovgrad/posts/1659120441152170

04.10.

Danilovgrad

Opština Danilovgrad

Predsjednik Opstine Danilovgrad o podrsci ženskom preduzetništvu.

https://www.facebook.com/OpstinaDanilovgrad/posts/1661953940868820

10.10.

Danilovgrad

DPS

Podršku  poljoprivredi predstavili sa markicom DPS-a.

https://www.instagram.com/p/CjilyjlIUpz/

14.10.

Danilovgrad

Opština Danilovgrad

Opština organizovala koncert.

https://www.facebook.com/OpstinaDanilovgrad/posts/1670116433385904

21.10.

Danilovgrad

Opština Danilovgrad

Sanacija trotoara u Danilovgradu.

https://www.facebook.com/OpstinaDanilovgrad/posts/1675665526164328

20..10

Danilovgrad

Opština Danilovgrad

Penzionerima dodijeljeno 17 stanova.

https://www.facebook.com/OpstinaDanilovgrad/posts/1675067212890826

20.10.

Danilovgrad

Opština Danilovgrad

Predsjednik opštine u obilasku radova na putu koji vodi do zgrade Radija Danilovgrad, Muzičke škole i Biznis centra.

https://www.facebook.com/OpstinaDanilovgrad/posts/1675038619560352

29.09.

Herceg Novi

Opština Herceg Novi

Najava radova na više lokacija u Zelenici.

https://www.facebook.com/hercegnovi.me/posts/464422409057705

29.09.

Herceg Novi

Opština Herceg Novi

Raspisan Javni konkurs za podršku ženskom preduzetništvu.

https://www.facebook.com/hercegnovi.me/posts/464370592396220

22.09.

Herceg Novi

Opština Herceg Novi

Crkva Svetog Jeronima dobija novo ozvučenje uz pomoć opštine.

https://www.facebook.com/hercegnovi.me/posts/459088889591057

12.10.

Herceg Novi

Opština Herceg Novi

Radovi na adaptaciji krova fiskulturne sale. Ukupna vrijednost ovih radova iznosi više od 150.000 eura.

https://www.facebook.com/hercegnovi.me/posts/475342347965711

20.10.

Herceg Novi

Opština Herceg Novi

Asfaltiranje Ribarske ulice.

https://www.facebook.com/hercegnovi.me/posts/482243037275642

20.10.

Herceg Novi

Opština Herceg Novi

Asfaltiranje Trebinjske ulice.

https://www.facebook.com/hercegnovi.me/posts/481604260672853

28.08.

Kolašin

DPS

Donacije građana Podgorice Opstini Kolasin i ostalim opštinama u kojima je DPS na vlasti

https://www.facebook.com/savjetmladih.dps.podgorica/posts/458404279657001

24.09.

Kolašin

Opština Kolašin

Marta Šćepanović obišla završne radove dionice auto-puta “Princeza Ksenija

https://www.facebook.com/OpstinaKL/posts/138277642264866

02.10.

Kolašin

DPS

Izvođenje radova na asfaltiranju lokalnih puteva u MZ Blatina i MZ Drijenak – DPS projekat opštine predstavio kao projekat partije

https://www.instagram.com/p/CjNwa5fo-a5/

03.10.

Kolašin

DPS

Adaptacija mosta u Lipovskoj Bistrici. Po objavi na Instragramu zakljucuje se da je DPS rekontruisao most

https://www.instagram.com/p/CjPxFD6IcCo/

03.10.

Kolašin

DPS

Nabavku stubova za rasvjetu DPS predstavio kao ulaganje partije.

https://www.instagram.com/p/CjQHwZ7IYL6/

03.10.

Kolašin

DPS

Nabavku cijevi za sanaciju klizista DPS predstavio kao ulaganje partije.

https://www.instagram.com/p/CjP0fLOodgD/

05.10.

Kolašin

DPS

Asfaltirana ulica na Gornjem Pažanju.

https://www.instagram.com/p/CjVyVT5IC1l/

05.10.

Kolašin

DPS

Predsjednica Opštine uručila  donaciju JPU “Sestre Radović.

https://www.instagram.com/p/CjVXIb1ov5r/

09.10.

Kolašin

DPS

Obavljanje građevinskih poslova DPS predstavio kao radove partije.

https://www.instagram.com/p/Cjdmjx6rgiP/

09.10.

Kolašin

DPS

Postavljeni novi betonski stubovi u centru opštine.

https://www.instagram.com/p/Cjclsj7oyg1/

07.10.

Kolašin

DPS

Sanacija puta u selu Šljivovica.

https://www.instagram.com/p/CjbLLheL8L_/

17.10.

Kolašin

DPS

Postavljena rasvjeta u naselju Gornji Pažan.

https://www.instagram.com/p/CjzlbEJoQ_2/

19.10.

Kolašin

Opština Kolašin

Marta Šćepanović i Milo Đukanović  u obilasku radova na rekonstrukciji objekta Regionalne turističke organizacije.

https://www.facebook.com/OpstinaKL/posts/145406581558328

07.09.

Pljevlja

DPS

Dodjela bespovratnih sredstava za rjesavanje stambenih pitanja.

https://www.facebook.com/DPS.Pljevlja/posts/450759367089824

22.09.

Pljevlja

Opština Pljevlja

Povecanje zarada zaposlenima u opštinskoj administraciji do 30%.

https://www.facebook.com/opstinapljevlja052/posts/615704946602732

27.09.

Pljevlja

Opština Pljevlja

Predsjednik Opštine otvorio izletište – Pametno jezero.

https://www.facebook.com/watch/?v=1012545569528457

04.10.

Pljevlja

DPS

Rekonstrukcija Ostroške ulice.

https://www.facebook.com/DPS.Pljevlja/posts/471106278388466

05.10.

Pljevlja

Opština Pljevlja

Predsjednik opštine o asfaltiranju  gradskih i prigradskih ulica.

https://www.facebook.com/watch/?v=1236331846910083

10.10.

Pljevlja

DPS

Asfaltiranje ulice sa markicom DPS-a.

https://www.instagram.com/p/CjhpRFlAzKv/

19.10.

Pljevlja

Opština Pljevlja

Asfaltiranje gradskih saobraćajnica.

https://www.facebook.com/opstinapljevlja052/posts/635616104611616

20.10.

Pljevlja

Opština Pljevlja

Asfaltiranje lokalnih i nekategorisanih puteva.

https://www.facebook.com/opstinapljevlja052/posts/637170851122808

31.08.

Podgorica

Glavni grad

Ivan Vukovic donirao novac građana Podgoirice Opstini Bijelo Polje.

https://www.facebook.com/bijelopolje.co.me/posts/402983561944832

02.08.

Podgorica

Vodovod  Podgorica

Na strancii Vodovoda kampanja Ivana Vukovica.

https://www.facebook.com/vikpgme/posts/587940862836067

31.08.

Podgorica

Vodovod  Podgorica

Na strancii Vodovoda kampanja Ivana Vukovica.

https://www.facebook.com/vikpgme/posts/607096767587143

03.09.

Podgorica

Agencija za stanovanje  DOO Podgorica

Na stranici Agencije za stanovanje DOO Podgorica kampanja Ivana Vukovica

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1690632734645505&id=394867900888668

30.08.

Podgorica

Agencija za stanovanje  DOO Podgorica

Na stranici Agencije za stanovanje DOO Podgorica kampanja Ivana Vukovica

https://www.facebook.com/ivanvukovicpg/posts/477508264386808

16.08.

Podgorica

Agencija za stanovanje  DOO Podgorica

Na stranici Agencije za stanovanje DOO Podgorica kampanja Ivana Vukovica

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1677492739292838&id=394867900888668

12.08.

Podgorica

Agencija za stanovanje  DOO Podgorica

Na stranici Agencije za stanovanje DOO Podgorica kampanja Ivana Vukovica

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1674498979592214&id=394867900888668

04.09.

Podgorica

Ivan Vukovic

Ivan Vukovic u svim postovima o ulaganjima glavnog grada koristi hesteg #SviZaNašGRAD koji je postao slogan partije za izbore u Podgorici.

https://www.facebook.com/ivanvukovicpg/posts/482273207243647

02.09.

Podgorica

Glavni grad

Na zvanicnoj stranci Glavnog grada na Tviteru retvituju postove Ivana Vukovica sa vec pomenutim hestegom #SviZaNašGRAD

https://twitter.com/pg_mayor/status/1565645687601119232

28.08.

Podgorica

Ivan Vukovic

Ivan Vuković donirao novac građana Podgorice Opstini Kolasin

https://twitter.com/pg_mayor/status/1563962105648369668

27.08.

Podgorica

Ivan Vukovic

Podrska malim preduzetnicima u iznosu od 344.000 eura – hešteg #svizanasgrad

https://twitter.com/pg_mayor/status/1563549072111575040

06.09.

Podgorica

Ivan Vukovic

Izgradnja skole u Tolosima  – hešteg #svizanasgrad

https://twitter.com/pg_mayor/status/1555891041873567745

10.09.

Podgorica

Ivan Vukovic

Projekte glavnog grada potpisuje sloganom partije za lokalne izbore  u Podgorici.

https://twitter.com/pg_mayor/status/1568569692654080000

09.09.

Podgorica

Ivan Vukovic

Projekte glavnog grada potpisuje sloganom partije za lokalne izbore  u Podgorici.

https://twitter.com/pg_mayor/status/1568285302917046277

03.09.

Podgorica

Agencija za stanovanje  DOO Podgorica

Rešerovanje postova Vukovica sa sloganom partije za lokalne izbore u Podgorici.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1690632734645505&id=394867900888668

10.09.

Podgorica

Vodovod  Podgorica

Rešerovanje postova Vukovica sa sloganom partije za lokalne izbore u Podgorici.

https://www.facebook.com/vikpgme/posts/512736537522831

09.09.

Podgorica

Ivan Vukovic

Projekte glavnog grada potpisuje sloganom partije za lokalne izbore  u Podgorici.

https://www.facebook.com/ivanvukovicpg/posts/485857873551847

08.09.

Podgorica

Ivan Vukovic

Projekte glavnog grada potpisuje sloganom partije za lokalne izbore  u Podgorici.

https://www.facebook.com/ivanvukovicpg/posts/485457280258573

07.09.

Podgorica

Ivan Vukovic

Projekte glavnog grada potpisuje sloganom partije za lokalne izbore u PG

https://www.facebook.com/ivanvukovicpg/posts/484216620382639

12.09.

Podgorica

Glavni grad

Najava koncerta bez povoda. Pocetak kampanje DPS-a o trosku gradjana.

https://twitter.com/GradPg/status/1569295101486329857

12.09.

Podgorica

Glavni grad

Vuković obišao Opasanicu, Lijevu Rijeku, Verušu i Mokru

https://www.facebook.com/glavnigradPg/posts/6187504947943018

14.09.

Podgorica

Ivan Vukovic

Ivan Vukovic otvario Ulicu Ludvika Kube.

https://www.facebook.com/ivanvukovicpg/posts/490219619782339

15.09.

Podgorica

Glavni grad

Asfaltiranje u Lijevoj Rijeci.

https://www.facebook.com/glavnigradPg/posts/6195031480523698

17.08.

Podgorica

Glavni grad

Dodjela studentskih stipendija za studijsku 2022/2023. godinu.

https://www.facebook.com/glavnigradPg/posts/6200854569941389

22.09.

Podgorica

Ivan Vukovic

Subvencije glavnog grada za bicikla, na slcii iza gradonačelnika bilbord iz kampanje za lokalne izbore.

https://twitter.com/pg_mayor/status/1573053191352381442

19.09.

Podgorica

Agencija za stanovanje  DOO Podgorica

Obnova  Omladinskog doma Momče, MZ Ubli.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=519869646809537&id=100063595179504

22.09.

Podgorica

Glavni grad

Konkurs – Podrška razvoju starih zanata.

https://www.facebook.com/glavnigradPg/posts/6216075268419319

20.09.

Podgorica

Glavni grad

Rekonstruisana Hercegovacka ulica.

https://www.facebook.com/glavnigradPg/posts/6210349845658528

20.09.

Podgorica

Ivan Vukovic

Vuković najavljuje ulaganja saobraćajnu infrastrukturu u Opasanici.

https://www.facebook.com/ivanvukovicpg/posts/495191649285136

19.09.

Podgorica

Ivan Vukovic

Vuković o Uređenju trga na uglu ulica Bratstva i jedinstva i Oktobarske revolucije.

https://www.facebook.com/ivanvukovicpg/posts/494271352710499

24.09.

Podgorica

Ivan Vukovic

Ivan Vukovic otvario Zmaj Jovin bulevar.

https://www.facebook.com/ivanvukovicpg/posts/498769835593984

23.09.

Podgorica

Ivan Vuković

Vuković o sanaciji putnog pravca Farmaci-Lekići.

https://www.facebook.com/ivanvukovicpg/posts/497681685702799

27.09.

Podgorica

Svi za nas grad

O projektima Glavnog grada sa sloganom Ivana Vukovica.

https://twitter.com/svizanasgrad/status/1574715129387704322

26.09.

Podgorica

Svi za nas grad

O projektima Glavnog grada sa sloganom Ivana Vukovica.

https://twitter.com/svizanasgrad/status/1574467202379649049

26.09.

Podgorica

Svi za nas grad

O projektima Glavnog grada sa sloganom Ivana Vukovica.

https://twitter.com/svizanasgrad/status/1574354768012746752

24.09.

Podgorica

Svi za nas grad

O projektima Glavnog grada sa sloganom Ivana Vukovica.

https://twitter.com/svizanasgrad/status/1573645879243948033

27.09.

Podgorica

Ivan Vuković

Vuković o investicijama u Park šumi – Zlatica.

https://www.facebook.com/ivanvukovicpg/posts/500111348793166

27.09.

Podgorica

Agencija za stanovanje  DOO Podgorica

Obnavljanje fasada u susret izborima.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=526950069434828&id=100063595179504

27.09.

Podgorica

Ivan Vuković

Vuković o investiciji Glavnog grada u Zagoriču.

https://www.facebook.com/ivanvukovicpg/posts/501205472017087

28.09.

Podgorica

Ivan Vuković

Konkurs Glavnog grada Podgorica za dodjelu bespovratnih finansijskih sredstava obućarima, krojačima, frizerima, staklorescima, juvelirima.

https://www.facebook.com/ivanvukovicpg/videos/563853848848532/

29.09.

Podgorica

Glavni grad

Finansiranje projekata NVO sektora na teritoriji Podgorice.

https://www.facebook.com/glavnigradPg/posts/6237510286275817

30.09.

Podgorica

Ivan Vuković

Vuković predstavio dječije igralište u Dječje igralište  u blizini TC “Pobrežje”.

https://twitter.com/pg_mayor/status/1575765710600433664

29.09.

Podgorica

Ivan Vuković

Vuković najavio da Murtovina uskoro dobijha sportsko-rekreativnu zonu.

https://www.facebook.com/ivanvukovicpg/posts/502988511838783

04.10.

Podgorica

Glavni grad

Podrška Glavnog grada vinarima.

https://www.facebook.com/glavnigradPg/posts/6246936688666510

01.10.

Podgorica

Glavni grad

Koncert u organizaciji Glavnog grada u restoranu ,,Knjaz”.

https://www.facebook.com/watch/?v=392742266398197

02.10.

Podgorica

DPS

Vuković organizovao druženje sa penzionerima.

https://www.facebook.com/savjetmladih.dps.podgorica/posts/484234743740621

 

Podgorica

Svi za nas grad

Na sajtu svizanasgrad.me  –  linkovali klipove glavnog grada kao da se radi o projektima DPS-a.

https://www.svizanasgrad.me/interaktivna-mapa/

 

Podgorica

Svi za nas grad

Projekti glavnog grada predstavljeni na sajtu svizanasgrad.me sa markicom SV.

https://issuu.com/svizanasgrad/docs/_novina_svi_za_nas_grad_fin/28

 

Podgorica

Svi za nas grad

Projekti glavnog grada predstavljeni na sajtu svizanasgrad.me sa markicom SV.

https://issuu.com/svizanasgrad/docs/_novina_svi_za_nas_grad_fin/28

 

Podgorica

Svi za nas grad

Projekti glavnog grada predstavljeni na sajtu svizanasgrad.me sa markicom SV.

https://issuu.com/svizanasgrad/docs/_novina_svi_za_nas_grad_fin/28

 

Podgorica

Svi za nas grad

Projekti glavnog grada predstavljeni na sajtu svizanasgrad.me sa markicom SV.

https://issuu.com/svizanasgrad/docs/_novina_svi_za_nas_grad_fin/28

 

Podgorica

Svi za nas grad

Projekti glavnog grada predstavljeni na sajtu svizanasgrad.me sa markicom SV.

https://issuu.com/svizanasgrad/docs/_novina_svi_za_nas_grad_fin/28

03.10.

Podgorica

Vodovod  Podgorica

Izvođenje radova na izgradnji atmosferske kanalizacije u šest bočnih kraka Zmaj Jovinog bulevara.

https://www.facebook.com/vikpgme/posts/532925558837262

03.10.

Podgorica

Ivan Vukovic

Ivan Vuković obišao  radove na rekonstrukciji sportsko-rekreativne zone u Ulici Miladina Popovića.

https://www.facebook.com/ivanvukovicpg/posts/506720091465625

 

Podgorica

Svi za nas grad

DPS napravio katalog projekata Glavnog grada sa svojom naljepnicom.

https://www.facebook.com/svizanasgrad/photos/pcb.119366690913822/119366590913832/

05.10.

Podgorica

Glavni grad

Glavni grad organizovao sajam zaposljavanja.

https://www.facebook.com/glavnigradPg/posts/6256534937706685

09.10.

Podgorica

Glavni grad

U Ulici Ludvika Kub uređena zelena površina, prostor za igru najmladjih i sve potrebne sadržaje za rekreativce

https://www.facebook.com/glavnigradPg/posts/6270104379683074

10.10.

Podgorica

Vodovod  Podgorica

Proširenje sekundarne kanalizacione mreže LOT 3.

https://www.facebook.com/vikpgme/posts/539857541477397

08.10.

Podgorica

Vodovod  Podgorica

Izvođenje radova na izgradnji kanalizacione mreže u bočnom kraku Piperske ulice u Zagoriču.

https://www.facebook.com/vikpgme/posts/537872298342588

08.10.

Podgorica

Glavni grad

Vuković obišao park za pse.

https://www.facebook.com/glavnigradPg/posts/6272351889458323

08.10.

Podgorica

Ivan Vuković

Vuković otvorio park u Zagoriču.

https://www.facebook.com/ivanvukovicpg/posts/511366097667691

07.10.

Podgorica

Ivan Vukovic

Vuković posjetio MZ 19. decembar – igrađeno dječije igralište.

https://www.facebook.com/ivanvukovicpg/posts/510354621102172

06.10.

Podgorica

Ivan Vuković

Asfaltiranje Dajbabsko brdo.

https://www.facebook.com/ivanvukovicpg/posts/509571324513835

10.10.

Podgorica

Glavni grad

Dajbabsko  brdo – uređena putna infrastruktura.

https://www.facebook.com/glavnigradPg/posts/6273571959336316

12.10.

Podgorica

Vodovod  Podgorica

Radovi na  vodosnabdijebanu u Belvederskoj ulici. Vrijednost radova procijenjena je na oko 45.000 €.

https://www.facebook.com/vikpgme/posts/542551237874694

12.10.

Podgorica

Ivan Vukovic

Zelena površina u Ulici Omladinskih brigada.

https://www.facebook.com/ivanvukovicpg/posts/515691220568512

10.10.

Podgorica

Ivan Vuković

Vukovic o projektima Glavnog grada.

https://www.facebook.com/ivanvukovicpg/posts/513499684120999

13.10.

Podgorica

Glavni grad

Uređenje zelene površine u Ulici Omladinskih brigada.

https://www.facebook.com/glavnigradPg/posts/6282655578427954

12.10.

Podgorica

Glavni grad

Rekonstrukciji dječijeg igrališta u Ulici Radosava Burića na Zabjelu.

https://www.facebook.com/glavnigradPg/posts/6279174415442737

14.10.

Podgorica

Vodovod  Podgorica

Izvodjenje radova na fekalnoj kanalizaciji u Ulici Vukosave Božović. Procijenjena vrijednost radova 17.500€

https://www.facebook.com/vikpgme/posts/543586417771176

13.10.

Podgorica

Ivan Vukovic

Vuković o asfaltiranju ulica u Podgorici.

https://www.facebook.com/ivanvukovicpg/posts/516311347173166

14.10.

Podgorica

Ivan Vukovic

Knjižara-čitaonica u Ulici Slobode.

https://twitter.com/pg_mayor/status/1580869764603207681

12.10.

Podgorica

Ivan Vukovic

vukovic o projektima glavnog grada kao njihovim

https://twitter.com/pg_mayor/status/1579934797148786688

16.10.

Podgorica

Glavni grad

Otpočeli radovi na Dječijoj kući  u Tolosima.

https://www.facebook.com/glavnigradPg/posts/6293255654034613

15.10.

Podgorica

Glavni grad

Otpočeli sa uređenjem parka u okviru kompleksa SC “Morača”.

https://www.facebook.com/glavnigradPg/posts/6288602847833227

15.10.

Podgorica

Agencija za stanovanje  DOO Podgorica

Počeli radovi na izgradnji sportsko-rekreativne zone na Murtovini.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=546238340839334&id=100063595179504

17.10.

Podgorica

Ivan Vukovic

Druženje Vukovića sa sugrađanima u Staroj varoši nekoliko dana pred izbore, u organizaciji TOP-a.

https://www.facebook.com/ivanvukovicpg/posts/519402510197383

16.10.

Podgorica

Ivan Vukovic

Ivan Vuković u Park-šumi Zlatica o projektima opštine u tom naselju.

https://www.facebook.com/ivanvukovicpg/posts/519238556880445

15.10.

Podgorica

Ivan Vukovic

Parking u Ulici Bracana Bracanovića.

https://www.facebook.com/ivanvukovicpg/posts/518356123635355

18.10.

Podgorica

Ivan Vukovic

Vuković obišao radove i najavio otvaranje parka u Murtovini nekoliko dana pred izbore.

https://www.facebook.com/ivanvukovicpg/posts/521644666639834

17.10.

Podgorica

Ivan Vukovic

Vuković obišao obnovljeni stari put za Kuče.

https://www.facebook.com/ivanvukovicpg/posts/520277816776519

18.10.

Podgorica

Ivan Vukovic

Vuković u obilasku kvarta u Ulici Bracana Bracanovića.

https://www.facebook.com/ivanvukovicpg/posts/519925456811755

19.10.

Podgorica

Podgorica

Otvorena  Podgorička knjižara.

https://www.facebook.com/glavnigradPg/posts/6303537616339750

07.08.

Rožaje

Opština Rožaje

Asfaltirana dionica puta u Balotićima.

https://www.facebook.com/OpstinaRozajeOfficial/posts/2668810203253187

12.08.

Rožaje

Opština Rožaje

Asfaltirana dionica puta u Kalačama.

https://www.facebook.com/OpstinaRozajeOfficial/posts/2672908606176680

15.08.

Rožaje

Opština Rožaje

Asfaltiranje dionice puta Malindubrava –  Vuča.

https://www.facebook.com/OpstinaRozajeOfficial/posts/2675296482604559

23.08.

Rožaje

Opština Rožaje

Asfaltirana dionica puta U Mjesnoj zajednici Ćosovica  koja vodi prema Kalenderima.

https://www.facebook.com/OpstinaRozajeOfficial/posts/2681579008642973

24.08.

Rožaje

Opština Rožaje

Asfaltiran put u Bogajama.

https://www.facebook.com/OpstinaRozajeOfficial/posts/2682317901902417

25.08.

Rožaje

Opština Rožaje

Asfaltiranje puta u Radevoj mahali.

https://www.facebook.com/OpstinaRozajeOfficial/posts/2683177605149780

28.08.

Rožaje

Opština Rožaje

Adaptacija puta Zeleni- Grahovača- Bašča.

https://www.facebook.com/OpstinaRozajeOfficial/posts/2685965098204364

29.08.

Rožaje

Opština Rožaje

Ibrahimović otvorio put Malindubrava –  Vuča.

https://www.facebook.com/OpstinaRozajeOfficial/posts/2686909951443212

08.09.

Rožaje

Opština Rožaje

Asfaltiranje u nekoliko biševskih zaseoka.

https://www.facebook.com/OpstinaRozajeOfficial/posts/2695218543945686

08.09.

Rožaje

Opština Rožaje

Asfaltiranje puta – Čokrlije.

https://www.facebook.com/OpstinaRozajeOfficial/posts/2696020063865534

10.09.

Rožaje

Opština Rožaje

Asfaltirana dva putna pravca u Grahovu.

https://www.facebook.com/OpstinaRozajeOfficial/posts/2697063940427813

13.09.

Rožaje

Opština Rožaje

Asfaltirana dva putna pravca – Radetina.

https://www.facebook.com/OpstinaRozajeOfficial/posts/2699627930171414

14.09.

Rožaje

Opština Rožaje

Asfaltiranje puteva u selu Njeguši i zaseoku Gornji Besnik.

https://www.facebook.com/OpstinaRozajeOfficial/posts/2700390200095187

19.09.

Rožaje

Opština Rožaje

Asfaltirana dva putna pravca u Baću – krak prema Murićima i dionica prema Kurbardovićima.

https://www.facebook.com/OpstinaRozajeOfficial/posts/2704887129645494

23.09.

Rožaje

Opština Rožaje

Asfaltirani su putevi u selima: Bare,  Bukovica,  Posćenje,  Bijela,   Dobra, Sela, Puštala, Mokro, Tušinja.

https://www.facebook.com/predsjednikopstinesavnik/posts/193281659757365

08.10.

Rožaje

Opština Rožaje

Asfaltiranje puta u Zloglavlju.

https://www.facebook.com/OpstinaRozajeOfficial/posts/2725763824224491

15.10.

Rožaje

Rožaje

Asfaltiran  put do Gornje Lovnice.

https://www.facebook.com/OpstinaRozajeOfficial/posts/2734186583382215

13.09.

Šavnik

BEMAX

Izvođenje asfalterskih radova u mjestu Boan, Šavnik

https://www.youtube.com/watch?v=3byf3kBJowo&ab_channel=Bemaxd.o.o.Montenegro

13.09.

Šavnik

Predsjednik opštine

Asfaltiranje puta u Komarnici.

https://www.facebook.com/watch/?v=2976790279287773

08.09.

Šavnik

Predsjednik opštine

Asfaltiranje puta u Bukovici.

https://www.facebook.com/predsjednikopstinesavnik/posts/190672113351653

13.09.

Šavnik

Predsjednik opštine

Asfaltiranje puta u Dobrim selima.

https://www.facebook.com/watch/?v=542122967715700

20.09.

Šavnik

Predsjednik opštine

Izgrađene tri vještačke akumulacije za pojenje stoke u mjestima: Polje Bijelića, Rasova i Dubrovsko.

https://www.facebook.com/predsjednikopstinesavnik/posts/192790286473169

19.09.

Šavnik

Predsjednik opštine

Asfaltiran put u selu Bijela.

https://www.facebook.com/predsjednikopstinesavnik/posts/192606903158174

23.09.

Šavnik

Predsjednik opštine

Asfaltiranje puta u Šavniku.

https://www.facebook.com/predsjednikopstinesavnik/posts/193281659757365

10.10.

Šavnik

Predsjednik opštine

Završeni radovi na zamjeni EPDM membrane na vještačkoj akumulaciji  u selu Bare

https://www.facebook.com/predsjednikopstinesavnik/posts/183289240936164

29.09.

Tivat

Opština Tivat

Novi trotoar u Bonićima.

https://www.facebook.com/OpstinaTivat/posts/457848693042486

10.10.

Tivat

Opština Tivat

Uređen odbojkaškI  teren u dvorištu OŠ “Drago Milović”.

https://www.facebook.com/OpstinaTivat/posts/466664698827552

07.10.

Tivat

Opština Tivat

Sanacija atmosferskog kanala u Ulici Bradaševo u naselju Kava.

https://www.facebook.com/OpstinaTivat/posts/464562195704469

05.10.

Tivat

Opština Tivat

Asfaltirane lokalnih saobraćajnica na više lokacija u Tivtu.

https://www.facebook.com/OpstinaTivat/posts/462668052560550

25.09.

 

Bosnjacka stranka

Kampanja u dijaspori sa mjesta ministra

https://www.facebook.com/BosnjackaStrankaOfficial/posts/484552576872566