Više od pola budžetskih korisnika krši Zakon o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja jer je u septembru imalo veću potrošnju od propisane. U toku izborne kampanje povećana je potrošnja više državnih institucija za ugovore o djelu, konsultantske usluge, pomoći i subvencije, izgradnju lokalne infrastrukture, službena putovanja i gorivo.

Član 38 tog Zakona propisuje da je budžetskim potrošačkim jedinicama  zabranjena mjesečna potrošnja veća od prosječne mjesečne potrošnje u prethodnih šest mjeseci od dana raspisivanja do dana održavanja izbora.

Od 86 budžetskih korisnika čak 45 je u toku septembra imalo potrošnju veću od šestomjesečnog prosjeka prije raspisivanja izbora.

Od toga je osam budžetskih korisnika imalo potrošnju koja je preko million eura veća od zakonom propisanog maksimuma, a tri su imala uvećanje između 500 hiljada i million eura. Šest državnih institucija je u septembru utrošilo od 100 do 500 hiljada eura više nego što im je to dozvoljavao zakon, tri su prekoračile limit za 50 do 100 hiljada, a njih osam su trošile od 10 do 50 hiljada više nego što su smjele. Preostalih 17 institucija su prekršile zakonski maksimum za manje od 10, a više od hiljadu eura.

 

Budžetski korisnik

 Potrošnja u septembru

 Povećanje u odnosu na limit

Ministarstvo prosvjete

         30.869.791

     12.937.889

Ministarstvo finansija

         44.074.851

       6.175.696

Uprava javnih radova

           7.010.788

       3.566.783

Ministarstvo rada i socijalnog staranja

         14.972.942

       3.273.818

Fond za zdravstveno osiguranje

         32.279.191

       2.230.574

Uprava za željeznice

           3.397.541

       1.817.359

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

           4.487.507

       1.522.948

Sudski savjet

           3.595.563

       1.258.404

Zavod za zapošljavanje

           4.900.697

           861.131

Fond penzijskog i invalidskog osiguranja

         38.374.347

           802.352

Ministarstvo unutrašnjih poslova

           7.537.928

           785.064

Ministarstvo pravde

               608.564

           386.498

Ministarstvo kapitalnih investicija

               734.969

           333.790

Ministarstvo kulture i medija

           1.360.950

           227.514

Uprava za šume

               580.032

           180.755

Ministarstvo evropskih poslova

               173.293

           130.345

Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove

               316.354

           120.558

Agencija za zaštitu prirode i životne sredine

               270.429

             71.861

Uprava za izvršenje krivičnih sankcija

               860.207

             68.221

Agencija za kontrolu i obezbjeđenje kvaliteta visokog obrazovanja

                 77.476

             53.852

Kabinet Predsjednika Vlade

               195.981

             43.305

Skupština Crne Gore

               707.188

             39.616

Ministarstvo ekonomskog razvoja i turizma

               833.763

             39.468

Regionalni ronilački centar za podvodno deminiranje i obuku ronilaca

                 69.973

             36.922

Ispitni centar

                 92.597

             28.621

Uprava za zaštitu kulturnih dobara

                 64.727

             25.640

Uprava za vode

                 34.882

             23.129

Državna revizorska institucija

               169.802

             17.814

Ministarstvo ljudskih i manjinskih prava

                 85.493

               9.919

Državna izborna komisija

                 44.303

               9.354

Uprava za statistiku

               170.811

               9.183

Uprava za inspekcijske poslove

               403.412

               7.345

Centar za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu

                 39.046

               4.524

Agencija za investicije

                 46.931

               4.349

Agencija za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama

                 63.395

               4.301

Senat Prijestonice

                   7.859

               3.701

Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju

               111.435

               3.495

Fond za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava

                 23.666

               3.377

Službeni list Crne Gore

                   6.750

               3.375

Uprava za ugljovodonike

                 14.159

               3.324

Savjet za privatizaciju i kapitalne projekte

                 13.452

               2.652

Zaštitnik ljudskih prava i sloboda

                 54.908

               1.797

Revizorsko tijelo

                 32.508

               1.685

Agencija za sprječavanje korupcije

               114.321

               1.603

Agencija za mirno rješavanje radnih sporova

                 25.409

               1.110

 

U septembru je došlo do zabrinjavajućih povećanja potrošnje za neke vrste troškova:

–       Nastavljeno je sa isplatom pomoći pojedincima iz budžetske rezerve o kojoj su odlučivale Vladine komisije, bez bilo kakvih kriterijuma, a po tom osnovu je isplaćeno 140 hiljada eura.

–       Izdaci po osnovu ugovora djelu u septembru su bili skoro 300 hiljada eura veći od šestomjesečnog prosjeka i za te namjene samo u septembru je potrošeno 1,3 miliona eura.  Uprava prihoda i carina je samo u septembru potrošila skoro 170 hiljada eura za ugovore o djelu, što je preko 100 hiljada više od mjesečnog prosjeka. Ministarstvo unutrašnjih poslova i Uprava za izvršenje krivičnih sankcija su u septembru potrošili po preko 30 hiljada eura više od prosjeka u šestomjesečnom periodu prije raspisivanja izbora. Troškovi ugovora o djelu su porasli zap o 20 hiljada eura kod Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma i Uprave za šume.

–       Povećane su subvencije Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede za skoro 1,3 miliona eura u odnosu na prosjek, kao I Zavoda za zapošljavanje za skoro 900 hiljada eura.

–       Porasli su izdaci za lokalnu infrastrukturu za skoro dva miliona eura, koji su utrošeni iz budžeta Uprave javnih radova,

–       Udvostručeni su troškovi konsultantskih usluga Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede u odnosu na prosjek i u septembru su iznosili preko 400 hiljada eura

–       Troškovi službenih putovanja u septembru iznose preko 600 hiljada eura I za skoro 250 hiljada eu veći od šestomjesečnog prosjeka. Najveću razliku u potrošnji ima Kabinet Predsjednika Vlade koji je u septembru za službena putovanja isplatio preko 60 hiljada eura, što je za 50 hiljada više od prosjeka u prethodnih šest mjeseci. Povećana su I putovanja Ministarstva unutrašnjih poslova za preko 40 hiljada eura, Ministarstva vanjskih poslova za oko 30 hiljada I Ministarstva odbrane za oko 20 hiljada.

–       Ukupni rashodi za gorivo su povećani za oko 90 hiljada eura u odnosu na prosjek. U tome je prednjačilo Ministarstvo odbrane koje je u septembru potrošilo skoro 80 hiljada eura više od prosjeka.

 

MANS