Proaktivno objavljene informacije za parlamentarne izbore 2016. godine

Pregled Inicijativa koje je MANS podnio Agenciji za sprječavanje korupcije kao nadležnom organu, kao i propratne dokumentacije istih, po osnovu kršenja Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja tokom parlamentarnih izbora 2016. godine. U odnosu na svaki konkretan slučaj pored osnovnih informacija direktno se mogu skinuti i sama dokumenta. Istovremeno, u zaglavlju postoji dio za filtriranje u kome možete postaviti jedan od ponuđenih kriterijuma za pretragu po instituciji, oblasti i periodu za koji je podnijeta predmetna inicijativa.