Metodologija ocjenjivanja transparentnosti finansiranja političkih partija

Ovaj materijal je izrađen u sklopu projekta koji se realizuje uz podršku Nacionalne fondacije za demokratiju(NED). Svi iznijeti stavovi ne mogu se smatrati stavovima donatora i isključiva su odgovornost autora.