Tag: Agencija za sprečavanje korupcije

Za ASK izvodi žiro računa partija su tajna

Za ASK izvodi žiro računa partija su tajna

Agencija za sprečavanje korupcije (ASK) proglasila je izvode žiro računa političkih partija poslovnom tajnom i time se pridružila naporima ostalih institucija da u potpunosti onemoguće kontrolu trošenja miliona eura novca poreskih obveznika Crne Gore, koji se svake godine odlivaju u džepove crnogorskih političkih partija. MANS je krajem aprila od ASK-a zatražio kopije svih izvoda sa bankarskih računa, koje su predsjednički…

Agenciji nije prijavljeno 275 ugovora o zapošljavanju

Agenciji nije prijavljeno 275 ugovora o zapošljavanju

U izbornom periodu zaključeno je najmanje 1.546 ugovora na neodređeno, određeno, o privremenim poslovima i o obavljanju pripravničkog staža u 17 najvećih opština u Crnoj Gori. Od tog broja sklopljenih ugovora, čak 275 nije prijavljeno Agenciji za sprečavanje korupcije, što je suprotno Zakonu o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja, pokazuje dokumentacija koju su analizirali Mreža za afirmaciju nevladinog sektora…

Radonjić u potpunosti obesmislio Zakon o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja

Radonjić u potpunosti obesmislio Zakon o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja

Direktor Agencije za sprečavanje korupcije Sreten Radonjić u potpunosti je obesmislio Zakon o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja prilikom odlučivanja po prijavama MANS-a, jer je na osnovu tih prijava donio potpuno nezakonita akta kojima se omogućava institucijama da kriju podatke o predizbornoj potrošnji budžeta. Ovakvo nezakonito odlučivanje direktora Agencije ne čudi, imajući u vidu da se radi o kadru…

Objavljivanje podataka o predizbornoj kampanji

Objavljivanje podataka o predizbornoj kampanji

U toku prvih mjesec ipo dana od raspisivanja parlamentarnih izbora primjetno je da institucije na centralnom i lokalnom nivou krše Zakon o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja jer i dalje u potpunosti ne objavljuju podatke koje su po zakonu dužni – analitičke kartice, putne naloge i izvode iz trezora. Monitoringom koji sprovodi MANS obuhvaćeno je preko 100 obveznika primjene…

600 prijava zbog kršenja Zakona o finansiranju političkih partija

600 prijava zbog kršenja Zakona o finansiranju političkih partija

Tokom protekle sedmice institucije su nastavile sa lošom praksom da ne objavljuju cjelovite analitičke kartice i putne naloge na svojim internet prezentacijama, čime ponovo krše Zakon o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja. Tako na primjer, skoro 70 institucija čiji smo rad pratili u toku sedmice koja je za nama, nije na adekvatan način objavilo 60% dokumentacije koju su po…