Tag: Budimir Šaranović

Više od pet mjeseci DIK ignoriše zahtjeve MANS-a

Više od pet mjeseci DIK ignoriše zahtjeve MANS-a

Državna izborna komisija i njen predsjednik Budimir Šaranović više od pet mjeseci ignorišu podnijete zahtjeve MANS-a za davanje mišljenja o primjeni zakona o izboru odbornika i poslanika, čime otvaraju ogroman prostor za zloupotrebe biračkog prava crnogorskih građana i nezakonito uticanje na izborni rezultat. MANS je još 1. marta 2016 godine od DIK-a zatražio mišljenje u vezi primjene odredbi podzakonskih akata…

DIK i njen predsjednik krše Zakon i slobodnom pristupu informacijama i Zakon o izboru odbornika i poslanika

DIK i njen predsjednik krše Zakon i slobodnom pristupu informacijama i Zakon o izboru odbornika i poslanika

Državna izborna komisija Crne Gore i njen predsjednik Budimir Šaranović brutalno krše Zakon o slobodnom pristupu informacijama i Zakon o izboru odbornika i poslanika jer od javnosti kriju osnovne podatke o radu DIK-a i to u periodu od kada su raspisani parlamentarni izbori i kada je od posebne važnosti da cjelokupan rad Komisije bude javan. Naime, MANS je od DIK-a…