Tag: cjenovnici

Mediji koji su kršili zakon ne smiju reklamirati partije, kazne od 5-20 hiljada eura

Mediji koji su kršili zakon ne smiju reklamirati partije, kazne od 5-20 hiljada eura

Lokalni javni emiter Radio Bar je danas najavio da će, uprkos tome što je zakasnio sa predajom cjenovnika za oglašavanje partija, omogućiti učesnicima na parlamentarnim izborima da se reklamiraju na tom mediju. Prema podacima sa sajta Agencije za spječavanje korupcije (ASK), cjenovnik ovog medija je predat tek 7. jula. odnosno nakon ne samo zakonskog roka, već i dodatnog roka koji…

 ASK da ukloni cjenovnike medija koji nisu poštovali Zakon

 ASK da ukloni cjenovnike medija koji nisu poštovali Zakon

Agencija za spječavanje korupcije (ASK) je današnjim saopštenjem potvdila opravdanost inicijativa koje je MANS podnio u prethodnom periodu, a koje su se odnosile na medije koji su prekršili rok za dostavljanje svojih cjenovnika za oglašavanje političkih partija i koalicija uoči parlamentarnih izbora 2020. godine. Naime, MANS je utvrdio da je više televizija i radio stanica, ali i kompanija koje se…

Više medija zakasnilo sa predajom cjenovnika uoči izbora, ASK da im zabrani reklamiranje izbornih kampanja

Više medija zakasnilo sa predajom cjenovnika uoči izbora, ASK da im zabrani reklamiranje izbornih kampanja

MANS je Agenciji za sprječavanje korupcije (ASK) podnio prijave protiv više televizija i radio stanica koje su propustile da u zakonskom roku dostave cjenovnike za političko oglašavanje u predizbornoj kampanji za parlamentarne izbore koji će biti održani u  avgustu ove godine. Zakon o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja propisuje da se cjenovnici o političkom oglašavanju moraju dostaviti najkasnije deset…