Tag: Državna izborna komisija

Pred izbore nezakonito zaposlili 74 radnika

Pred izbore nezakonito zaposlili 74 radnika

Državna kompanija Pošta Crne Gore je u avgustu,  mjesec i po pred oktobarske parlamentarne izbore,  sa čak 74 lica zaključila ugovore o privremenom zapošljavanju angažujući agenciju za zapošljavanje, čime je u potpunosti izbjegnuta obavezna procedura javnog oglašavanja, pokazuje zvanična dokumentacija koju su analizirali Istraživački centar MANS-a i list „Dan“. Ugovori o privremenim poslovima koji se zaključuju na kratak rok u…

Državna izborna komisija podriva povjerenje u izborni proces

Državna izborna komisija podriva povjerenje u izborni proces

Političko odlučivanje Državne izborne komisije o biometrijskim ličnim kartama je finalni udarac kredibilitetu ove institucije koji podriva povjerenje u izborni proces i predstavlja otvoren poziv za falsifikovanje ličnih karata i manipulacije izbornim rezultatom. Mišljenje koje je DIK juče donio u direktnoj je suprotnosti sa Zakonom o izboru odbornika i poslanika, koji u članu 80 jasno propisuje da građanin prilikom glasanja…

Više od pet mjeseci DIK ignoriše zahtjeve MANS-a

Više od pet mjeseci DIK ignoriše zahtjeve MANS-a

Državna izborna komisija i njen predsjednik Budimir Šaranović više od pet mjeseci ignorišu podnijete zahtjeve MANS-a za davanje mišljenja o primjeni zakona o izboru odbornika i poslanika, čime otvaraju ogroman prostor za zloupotrebe biračkog prava crnogorskih građana i nezakonito uticanje na izborni rezultat. MANS je još 1. marta 2016 godine od DIK-a zatražio mišljenje u vezi primjene odredbi podzakonskih akata…

DIK i njen predsjednik krše Zakon i slobodnom pristupu informacijama i Zakon o izboru odbornika i poslanika

DIK i njen predsjednik krše Zakon i slobodnom pristupu informacijama i Zakon o izboru odbornika i poslanika

Državna izborna komisija Crne Gore i njen predsjednik Budimir Šaranović brutalno krše Zakon o slobodnom pristupu informacijama i Zakon o izboru odbornika i poslanika jer od javnosti kriju osnovne podatke o radu DIK-a i to u periodu od kada su raspisani parlamentarni izbori i kada je od posebne važnosti da cjelokupan rad Komisije bude javan. Naime, MANS je od DIK-a…