Tag: Izbori2020

Budžetska rezerva kao predizborni bankomat

Budžetska rezerva kao predizborni bankomat

  U toku juna ove godine Vlada je potrošila 14 puta više novca iz budžetske rezerve nego i istom mjesecu prošle godine, dio podataka o potrošnji za jul i avgust je proglašen državnom tajnom, pa njihov iznos nije poznat javnosti. Iz Vlada su ranije tvrdili da su povećali planirana sredstva u budžetskoj rezervi zbog epidemije, iako su krajem prošle godine,…

Ministarstva kriju isplate iz budžeta uoči izbora

Ministarstva kriju isplate iz budžeta uoči izbora

Uprkos zakonskoj obavezi da svoju potrošnju u predizbornom periodu učini javnom, Ministarstvo sporta je, samo u toku juna i jula, prikrilo čak 136 transakcija vrijednih blizu 100 hiljadu eura. Podaci Istraživačkog centra MANS-a pokazuju da su sličnu praksu imali i Ministarstvo ekonomije, te Ministarstvo kulture. Zakon o finansiranju političkih partija obavezuje sve budžetske korisnike da tokom predizborne kampanje učine javnim…

Partijska kampanja važnija od zakona

Partijska kampanja važnija od zakona

    Tokom ovogodišnje izborne kampanje, gradonačelnika Podgrice, Ivana Vukovića je bilo teško zateći u kancelariji. Otvaranje ulica, mostova, parkova, te najava budućih projekata, bili su sastavni dio onoga što civilni sektor naziva „funkcionerska kampanja“. Istraživački centar MANS-a ukazuje na primjere koji potvrđuju da je želja za promocijom DPS-a često bila važnija i od poštovanja propisa. Nove biciklističke staze u…

Više medija zakasnilo sa predajom cjenovnika uoči izbora, ASK da im zabrani reklamiranje izbornih kampanja

Više medija zakasnilo sa predajom cjenovnika uoči izbora, ASK da im zabrani reklamiranje izbornih kampanja

MANS je Agenciji za sprječavanje korupcije (ASK) podnio prijave protiv više televizija i radio stanica koje su propustile da u zakonskom roku dostave cjenovnike za političko oglašavanje u predizbornoj kampanji za parlamentarne izbore koji će biti održani u  avgustu ove godine. Zakon o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja propisuje da se cjenovnici o političkom oglašavanju moraju dostaviti najkasnije deset…