Tag: KRIVICNE PRIJAVE

Do 20:00 časova podnijeto 111 krivičnih prijava, konačan broj nakon provjere svih pristiglih slučajeva

Do 20:00 časova podnijeto 111 krivičnih prijava, konačan broj nakon provjere svih pristiglih slučajeva

Od otvaranja biračkih mjesta pa do 20 časova na SOS telefon MANS je kontaktiralo 489 građana. Većina prijavljenih slučajeva se odnosila na sumnje da su počinjena krivična djela protiv izbornih prava, a manji broj građana se raspitivao o biračkim mjestima na kojima mogu ostvariti pravo glasa. Građani su najčešće prijavljivali sumnje u krivična djela povreda slobode opredjeljenja pri glasanju, a…

Do 18:00 časova Specijalnom tužiocu podnijeto 75 krivičnih prijava

Do 18:00 časova Specijalnom tužiocu podnijeto 75 krivičnih prijava

Od otvaranja biračkih mjesta pa do 18 časova na SOS telefon MANS je kontaktirao 431 građanih. Većina prijavljenih slučajeva se odnosi na sumnje da su počinjena krivična djela protiv izbornih prava, a manji broj građana se raspituje o biračkim mjestima na kojima mogu ostvariti pravo glasa. Građani najčešće prijavljuju sumnje u krivična djela povreda slobode opredjeljenja pri glasanju, a manji…