Tag: MANS

Više medija zakasnilo sa predajom cjenovnika uoči izbora, ASK da im zabrani reklamiranje izbornih kampanja

Više medija zakasnilo sa predajom cjenovnika uoči izbora, ASK da im zabrani reklamiranje izbornih kampanja

MANS je Agenciji za sprječavanje korupcije (ASK) podnio prijave protiv više televizija i radio stanica koje su propustile da u zakonskom roku dostave cjenovnike za političko oglašavanje u predizbornoj kampanji za parlamentarne izbore koji će biti održani u  avgustu ove godine. Zakon o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja propisuje da se cjenovnici o političkom oglašavanju moraju dostaviti najkasnije deset…