Tag: Ministarstvo ekonomije

Ministarstva kriju isplate iz budžeta uoči izbora

Ministarstva kriju isplate iz budžeta uoči izbora

Uprkos zakonskoj obavezi da svoju potrošnju u predizbornom periodu učini javnom, Ministarstvo sporta je, samo u toku juna i jula, prikrilo čak 136 transakcija vrijednih blizu 100 hiljadu eura. Podaci Istraživačkog centra MANS-a pokazuju da su sličnu praksu imali i Ministarstvo ekonomije, te Ministarstvo kulture. Zakon o finansiranju političkih partija obavezuje sve budžetske korisnike da tokom predizborne kampanje učine javnim…

U izbornoj godini duplirani izdaci za subvencije

U izbornoj godini duplirani izdaci za subvencije

Zahvaljujući rebalansu budžeta za 2016. godinu, koji je nakon parlamentarnih izbora pripremljen u Kabinetu bivšeg potpredsjednika Vlade Vujice Lazovića, duplirana su sredstva za subvencije za struju socijalno ugroženim licima i za radničke otpremnine, pa će umjesto prvobitno planiranih 5,1 miliona eura do kraja godine za ove svrhe biti isplaćeno čak 10,5 miliona eura. Zvanični podaci koji su u posjedu Istraživačkog…

600 prijava zbog kršenja Zakona o finansiranju političkih partija

600 prijava zbog kršenja Zakona o finansiranju političkih partija

Tokom protekle sedmice institucije su nastavile sa lošom praksom da ne objavljuju cjelovite analitičke kartice i putne naloge na svojim internet prezentacijama, čime ponovo krše Zakon o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja. Tako na primjer, skoro 70 institucija čiji smo rad pratili u toku sedmice koja je za nama, nije na adekvatan način objavilo 60% dokumentacije koju su po…