Tag: Ministarstvo za informaciono društvo i telekomunikacije

600 prijava zbog kršenja Zakona o finansiranju političkih partija

600 prijava zbog kršenja Zakona o finansiranju političkih partija

Tokom protekle sedmice institucije su nastavile sa lošom praksom da ne objavljuju cjelovite analitičke kartice i putne naloge na svojim internet prezentacijama, čime ponovo krše Zakon o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja. Tako na primjer, skoro 70 institucija čiji smo rad pratili u toku sedmice koja je za nama, nije na adekvatan način objavilo 60% dokumentacije koju su po…