Tag: NEREGULARNOSTI

Konačni podaci za izborni dan: MANS podnio 117 krivičnih prijava, primili pozive od 490 građana

Konačni podaci za izborni dan: MANS podnio 117 krivičnih prijava, primili pozive od 490 građana

U toku izbornog dana MANS je kontaktiralo 490 građana, a na osnovu obezbijeđenih dokaza i svjedoka Specijalnom tužilaštvu smo podnijeli ukupno 117 krivičnih prijava zbog sumnji da su počinjena krivična djela protiv izbornih prava. Većina krivičnih prijava se odnosi na kupovinu ličnih karata, pritiske i predizborna potkupljivanja birača. Pozivamo Specijalnog tužioca da obavijesti javnost o rezultatima postupanja tužilaštva i policije…

Do 20:00 časova podnijeto 111 krivičnih prijava, konačan broj nakon provjere svih pristiglih slučajeva

Do 20:00 časova podnijeto 111 krivičnih prijava, konačan broj nakon provjere svih pristiglih slučajeva

Od otvaranja biračkih mjesta pa do 20 časova na SOS telefon MANS je kontaktiralo 489 građana. Većina prijavljenih slučajeva se odnosila na sumnje da su počinjena krivična djela protiv izbornih prava, a manji broj građana se raspitivao o biračkim mjestima na kojima mogu ostvariti pravo glasa. Građani su najčešće prijavljivali sumnje u krivična djela povreda slobode opredjeljenja pri glasanju, a…