Tag: NOVA

Partije moraju davati podatke o finansijama

Partije moraju davati podatke o finansijama

Svaka politička partija koji se finansira od novca građana ima obavezu da poštuje Zakon o slobodnom pristupu informacijama i objavi finansijsku dokumentaciju. Odluka neke partije o nesaradnji ne može da suspenduje Zakon, niti da spriječi MANS da se bavi svojim poslom i analizira troškove izbornih kampanja. Zbog toga i NOVA, koja upravlja finansijama DF-a, kao i svaka druga parlamentarna partija, ima zakonsku…