Tag: PARTIJE

Donacije partijama kao razrađena šema za unos gotovine

Donacije partijama kao razrađena šema za unos gotovine

Direktor Istraživačkog centra MANS-a, Dejan Milovac, istikao je da su njihova istraživanja o donacijama političkim partijama tokom izbornih kampanja 2016. i 2018. godine pokazala da postoji dosta prostora za sumnju da se upravo kod uplata fizičkih lica u zvaničan finansijski sistem unosi novac iz nepoznatih izvora. Istraživajući donacije DPS-a za parlamentarne izbore 2016. godine, prema riječima Milovca, sasvim je postalo…

Partije da objavljuju finansijsku dokumentaciju

Partije da objavljuju finansijsku dokumentaciju

Pozivamo sve parlamentarne partije da, ne čekajući okončanje sudskog postupka, omoguće javnosti uvid u njihovu finansijsku dokumentaciju. Takođe, apelujemo na Upravni sud da ne podlegne političkom pritisku već da poštujući zakon poništi odluku Agencije za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama, kojom su partije oslobođene obaveze objavljivanja tih dokumenata. Na Upravnom sudu je, još jednom, da spriječi brutalnu zloputrebu…

Partije moraju davati podatke o finansijama

Partije moraju davati podatke o finansijama

Svaka politička partija koji se finansira od novca građana ima obavezu da poštuje Zakon o slobodnom pristupu informacijama i objavi finansijsku dokumentaciju. Odluka neke partije o nesaradnji ne može da suspenduje Zakon, niti da spriječi MANS da se bavi svojim poslom i analizira troškove izbornih kampanja. Zbog toga i NOVA, koja upravlja finansijama DF-a, kao i svaka druga parlamentarna partija, ima zakonsku…