Tag: Socijalna davanja

Najveći broj institucija na državnom nivou krši Zakon o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja

Najveći broj institucija na državnom nivou krši Zakon o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja

Najveći broj institucija na državnom nivou drastično krši Zakon o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja jer ne objavljuju na adekvatan način podatke o predizbornoj potrošnji, pokazuje dosadašnji monitoring koji je sproveo MANS. Naime, MANS od raspisivanja izbora prati objavljivanje podataka o predizbornoj potrošnji za preko 60 institucija koje su najveći korisnici budžeta na državnom nivou, prvenstveno ministarstva i druge…