Tag: Zakon o slobodnom pristupu informacijama

Državne firme krile troškove pred izbore

Državne firme krile troškove pred izbore

Državne kompanije Plantaže 13.jul i Montenegro erlajnz, kao i Investiciono-razvojni fond (IRF), prednjačili su u skrivanju podataka o potrošnji novca u predizbornom periodu, iako ih prethodna institucionalna i sudska praksa obavezuje da te infromacije učine dostupnim javnosti. Prema nedavno objavljenom izvještaju o potrošnji državnih fondova uoči parlamentarnih izbora održanih 16. oktobra 2016. godine, koji je uradio MANS, dvije državne kompanije…

Agenciji nije prijavljeno 275 ugovora o zapošljavanju

Agenciji nije prijavljeno 275 ugovora o zapošljavanju

U izbornom periodu zaključeno je najmanje 1.546 ugovora na neodređeno, određeno, o privremenim poslovima i o obavljanju pripravničkog staža u 17 najvećih opština u Crnoj Gori. Od tog broja sklopljenih ugovora, čak 275 nije prijavljeno Agenciji za sprečavanje korupcije, što je suprotno Zakonu o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja, pokazuje dokumentacija koju su analizirali Mreža za afirmaciju nevladinog sektora…

Za izbore opet pišu ugovore

Za izbore opet pišu ugovore

Uprkos tome što je već nekoliko godina na snazi Vladina zabrana zapošljavanja u opštinama, u prvih osam mjeseci izborne 2016. godine u 17 opština zaposleno je najmanje 1.993 službenika po osnovu ugovora na određeno, neodređeno, ugovora o djelu, na privremenim poslovima ili po osnovu pripravničkog staža, pokazuju zvanični podaci koje su analizirali Istraživački centar MANS-a i list Vijesti. Istraživački centar…

Partije odmah da objave izvore finansiranja kampanja

Partije odmah da objave izvore finansiranja kampanja

Koristeći Zakon o slobodnom pristupu inforamcijama, MANS je od svih političkih partija, parlamentatnih i vanparlamentarnih, zastražio izvode sa svih bankarskih računa koje posjeduju, za period januar-jun 2016. godine, dakle prije zvaničnog raspisivanja parlamentarnih izbora. Kada su u pitanju parlamentarne partije, izvode za ovaj period su dostavile DNP (DF), HGI, Pozitivna i Albanska alternativa. Sve ostale partije, uključujući i one partije…

DIK i njen predsjednik krše Zakon i slobodnom pristupu informacijama i Zakon o izboru odbornika i poslanika

DIK i njen predsjednik krše Zakon i slobodnom pristupu informacijama i Zakon o izboru odbornika i poslanika

Državna izborna komisija Crne Gore i njen predsjednik Budimir Šaranović brutalno krše Zakon o slobodnom pristupu informacijama i Zakon o izboru odbornika i poslanika jer od javnosti kriju osnovne podatke o radu DIK-a i to u periodu od kada su raspisani parlamentarni izbori i kada je od posebne važnosti da cjelokupan rad Komisije bude javan. Naime, MANS je od DIK-a…