Na dan raspisivanja izbora Vlada odlučila da poveća zarade direktorice Agencije za sprječavanje korupcije i njenog zamjenika za trećinu 

Pozivamo Vladu da poništi skandaloznu odluku kojom je na dan raspisivanja izbora povećala plate rukovodstvu Agencije za sprječavanje korupcije.

Ta Agencija treba da kontroliše na koji način se u predizbornom periodu koriste državni fondovi, ali i kako se bogate javni funkcioneri, uključujući i same članove Vlade.

Na sjednici od 3. avgusta 2022. godine, Vlada je usvojila Odluku o dopunama odluke o specijalnom dodatku, po kojoj se u članu 15 a predviđa da „U Agenciji za sprječavanje korupcije, pravo na specijalni dodatak u visini od 30% osnovne zarade ostvaruje direktor i pomoćnik direktora.”

Istog dana, 3. avgusta, Predsjednik Crne Gore je raspisao lokalne izbore u Podgorici i još 13 opština.

Agencija za sprječavanje korupcije je, između ostalog, zadužena za kontrolu potrošnje državnih organa u izbornom periodu.

Zbog toga odluka Vlade da poveća plate njenim čelnicima baš na  dan raspisivanja izbora ih dovodi u klasičan konflikt interesa.

Dodatno, Agencija je zadužena i za nadzor nad promjenama u imovini javnih funkcionera, pa samim tim i članova Vlade, koji su odlučivali o zaradi direktorice te institucije i njenog zamjenika.

Ovo je posebno problematično kada imamo u vidu da skoro pet mjeseci Agencija nije odlučivala o slučaju puta u Dubai koji predsjednik Vlade nije prijavio kao poklon u okviru svog godišnjeg izvještaja.

MANS je još 7. aprila podnio prijavu ASK-u kojom smo tražili da utvrdi da li je Dritan Abazović prekršio zakon jer nije prijavio put u Dubai kao poklon koji je dobio od nepoznaog lica. Ni skoro pola godine kasnije Agencija nije donijela odluku u tom predmetu, a sada njenim čelnicima Vlada na čelu sa gospodinom Abazovićem povećava zarade.

Smatramo da je sama Agencija za sprječavanje korupcije trebala da reaguje i ocijeni da ta odluka Vlade predstavlja neprimjeren uticaj na tu instituciju, kao što je to ranije radila u nekim slučajevima. Međutim, pošto su u pitanju lični interesi direktorice ASK-a i njenog zamjenika, ta institucija se po ovom pitanju nije oglašavala.

MANS