U sklopu obilježavanja Međunarodnog dana borbe protiv korupcije 9 i 10. decembra održana je XIV Nacionalna anti-korupcijska konferencija u organizaciji Mreže za afirmaciju nevladinog sektora (MANS)

Ovogodišnju Antikorupcijsku konferenciju MANS je organizovao u sklopu projekta koji se realizuje uz podršku Nacionalne fondacije za demokratiju (NED), Ministarstva spoljnih poslova Holadnije posredstvom Ambasade Kraljevine Holandije, Američke ambasade u Crnoj Gori, projekta Balkan Tender Watch koalicije, Delegacije Evropske unije, Ambasade Italije u Podgorici i Njemačke fondacije za međunarodnu pravnu saradnju (IRZ)

DAN 1 – 09.12,2021. godine

SVEČANO OTVARANJE 

prof. dr Zdravko Krivokapić, predsjednik Vlade Crne Gore

Nj.E. Judy Rising Reinke, Ambasadorka SAD u Crnoj Gori

Nj.E. Luca Zelioli, Ambasador Italije u Crnoj Gori

Riccardo Serri, zamjenik šefa Delegacije Evropske Unije u Crnoj Gori

Anne Sietske Brinks – zamjenica šefa misije, Ambasada Kraljevine Holandije u Srbiji i Crnoj Gori

Steve Arrick, zamjenik britanske ambasadorke u Crnoj Gori

Vanja Ćalović Marković, Izvršni direktor Mreže za afirmaciju nevladinog sektora

 PANEL I: Finansiranje političkih partija i izbornih kampanja u Crnoj Gori

Učesnici panela:

Nikola Kovačević, član senata Državne revizorske institucije
Momo Koprivica, poslanik, Demokratska Crna Gora i predsjednik Odbora za politički sistem, pravosuđe i upravu
Genci Nimanbegu, poslanik FORCA
Ana Novaković Đurović, politička direktorica Građanskog pokreta URA
Dejan Milovac, Mreža za afirmaciju nevladinog sektora

PANEL II: Finansiranje političkih partija i izbornih kampanja – međunarodna iskustva  

Učesnici panela:

Goran Petrov, savjetnik za izbore – Kancelarija OEBS-a za demokratske institucije i ljudska prava (ODIHR)
Lisa Klein, nezavisni međunarodni konsultant za izbore
dr Magnus Ohman, direktor, Regionalna kancelarija za Evropu i Viši savjetnik za političke finansije u Međunarodnoj fondaciji za izborne sisteme (IFES)
dr Yukihiko Hamada, rukovodilac programa Novac u politici, Međunarodni institut za demokratiju i izbornu pomoć – IDEA u Stokholmu, Švedska
Richard Pilger, direktor Odsjeka za izborne zločine u Odsjeku za javni integritet, stručnjak Ministarstva pravde SAD-a

PANEL III: Slobodan pristup informacijama

Učesnici panela:

mr Milijana Vukotić-Jelušić, v.d. generalne direktorice Direktorata za efikasnu implementaciju dobre javne uprave, Ministarstvo javne uprave, digitalnog društva i medija
 Biljana Božić, rukovodilac Odsjeka za slobodan pristup informacijama u Agenciji za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama
Mihailo Jovović, programski direktor ND Vijesti
Helen Darbishire, Izvršna direktorica Access Info Europe 
Natalie Hogg, direktorica globalne inicijative za odbranu i bezbjednost, Transparency International 
Perko Gluščević
, pravni savjetnik NVO MANS-a

PANEL IV: Javne nabavke

Učesnici panela:

Jelena Jovetić, v.d. generalne direktorice Direktorata za investicije i razvojne projekte, Ministarstvo finansija i socijalnog staranja
Ana Đurnić, istraživačica javnih politika, Institut alternativa
Draško Milačić, novinar, Dnevna novina DAN
German Filkov, Centar za građanske komunikacije, Makedonija 
Lazar Grdinić, Mreža za afirmaciju nevladinog sektora – MANS

DAN 2 – 10.12,2021. godine

 Uvodni panel

Učesnici panela:

mr Sergej Sekulović, ministar unutrašnjih poslova u Vladi Crne Gore
mr Milojko Spajić, ministar Ministarstvo finansija i socijalnog staranja
Dejan Milovac, Mreža za afirmaciju nevladinog sektora – MANS

PANEL I: Predložene reforme oduzimanja imovine  stečene kriminalom

Učesnici panela:

Boris Marić, državni sekretar Ministarstva pravde, ljudskih i manjinskih prava
Boris Savić, predsjednik Višeg suda u Podgorici
Valentina Pavličić, zastupnik Crne Gore pred Evropskim sudom za ljudska prava
Vukosav Jovanović, Sektor za borbu protiv kriminala, Uprava policije
prof. dr Nebojša Vučinić, bivši sudija Međunarodnog suda u Strazburu 

PANEL II: Oduzimanje imovine u krivičnom postupku i kriminalizacija nezakonitog bogaćenja javnih funkcionera  

Učesnici panela:

Italija: Marco Del Gaudio, zamjenik nacionalnog tužioca za borbu protiv mafije i terorizma
Njemačka: dr Stefan Pürner, rukovodilac sekcije za Jugoistočnu Evropu, Njemačka fondacija za međunarodnu pravnu saradnju (IRZ)
Njemačka: dr Gunnar Greier, viši tužilac i zamjenik rukovodioca u Javnom tužilaštvu u Kelnu
Velika Britanija: Rupert Vining, ekspert u oblasti vladavine prava i borbe protiv organizovanog kriminala i korupcije
Italija: puk. (Finansijska policija) Claudio Valentini, Jedinica za preventivne istrage, Istražna uprava za borbu protiv mafije, Ministarstvo unutrašnjih poslova
Italija: puk. (Finansijska policija) Roberto Dieghi, Jedinica za međunarodnu saradnju, Istražna uprava za borbu protiv mafije, Ministarstvo unutrašnjih poslova

PANEL III: Građansko oduzimanje imovine stečene kriminalom 

Učesnici panela:

Velika Britanija: Jill Thomas, nezavisni konsultant u oblasti povraćaja nezakonito stečene imovine
Velika Britanija: Tristram Hick, ekspert za povraćaj prihoda stečenih korupcijom i organizovanim kriminalom
Slovenija: Barbara Lipovšek, specijalna tužiteljica

XIV NATIONAL ANTI-CORRUPTION CONFERENCE 9-10 December 2021