Tradicionalna, četrnaesta po redu, Nacionalna anti-korupcijska konferencija, koju MANS organizuje povodom Međunarodnog dana borbe protiv korupcije, održana je   9. i 10. decembra ove godine.

Ovogodišnju Antikorupcijsku konferenciju MANS je organizovao u sklopu projekta koji se realizuje uz podršku Nacionalne fondacije za demokratiju (NED), Ministarstva spoljnih poslova Holadnije posredstvom Ambasade Kraljevine Holandije, Američke ambasade u Crnoj Gori, projekta Balkan Tender Watch koalicije, Delegacije Evropske unije, Ambasade Italije u Podgorici i Njemačke fondacije za međunarodnu pravnu saradnju (IRZ)