Zavod za socijalnu i dječiju zaštitu – analiza troškova

Za sedam mjeseci, od februara do avgusta ove godine, Zavod za socijalnu i dječiju zaštitu je potrošio 0,13 miliona eura ili skoro 50% planiranog budžeta.

U toku izborne kampanje potrošeno je oko 40 hiljada eura ili oko 15% planiranog budžeta za ovu godinu.

U toku izborne kampanje Zavod je:

–  Potrošio oko 40 hiljada eura ili oko 15% planiranog budžeta za ovu godinu.

Ukupna potrošnja

U toku izborne kampanje potrošeno je oko 40 hiljada eura ili oko 15% planiranog budžeta za ovu godinu.

Planirani budžet Zavoda za socijalnu i dječiju zaštitu za ovu godinu bio je 0,31 miliona eura, jednak  prošlogodišnjem. Budžet za ovu godinu je rebalansom smanjen na 0,28 miliona eura.

Za sedam mjeseci ove godine, Zavod je potrošio oko 0,13 miliona eura ili skoro 50% planiranog budžeta. Nije bilo povećanja ukupne potrošnje, u odnosu na prethodnu godinu.

Najviše novca isplaćeno je za zarade – 67 hiljada eura.

U tom periodu najviše novca isplaćeno je za zarade – 2,37 miliona, doprinose za penzijsko i invalidsko osiguranje – 0,72 miliona, izdatke  po osnovu sudskih postupaka– 0,5 miliona, doprinose za zdravstveno osiguranje – 0,38 miliona i poreze na zarade – 0,32 miliona eura.

Ostali veći troškovi odnose se na konta “Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje“ – 20 hiljada eura, “Doprinos za zdravstveno osiguranje“ – 11 hiljada eura.

Sa ovih konta kako tokom cijele godine, tako i za vrijeme predizborne kampanje nije bilo intenzivirane potrošnje.

 

Kompletnu analizu možete preuzeti OVDJE (XLS).