Agencija za zaštitu ličnih podataka – analiza troškova

Za sedam mjeseci, od februara do avgusta ove godine, Agencija za zaštitu ličnih podataka je potrošila oko 0,49 miliona eura ili 80% planiranog budžeta.

Ukupna potrošnja

U toku izborne kampanje potrošeno je oko 0,2 miliona eur, što je povećanje od 50 hiljada u odnosu na isti period prošle godine.

Planirani budžet Agencije za zaštitu ličnih podataka za ovu godinu bio je 0,62 miliona eura, a rebalansom je umanjen za svega 5 hiljada eura. 

Za period od februara do avgusta ove godine, Agencija je potrošila oko 0,49 miliona eura ili 80% planiranog budžeta. U tom periodu nije bilo uvećane ukupne potrošnje u odnosu na prošlu godinu. 

Najviše novca je isplaćeno sa konta “zarade  za redovan rad“ – 0,17 miliona eura.  Ostali veći troškovi odnose se “otplatu po osnovu sudskih rjesenja” – 0,13 I doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje – 0,62 hiljade eura. Potrošnja sa ovih konta bila je ujednačena tokom cijele godine, i nije bilo povećanja u odnosu na prethodnu godinu.

Za vrijeme predizborne kampanje, od kraja juna do kraja avgusta, potrošeno je 0,2 miliona eura. Najveće povećanje od 50 hiljada eura odnosi se na konto “otplata po osnovu sudskih rjesenja”.

 

Kompletnu analizu možete preuzeti OVDJE (XLS).