Agencija za sprječavanje korupcije – analiza troškova

Za sedam mjeseci, od februara do avgusta ove godine, ASK je oko 0,65 miliona eura ili oko 40% planiranog budžeta.

Ukupna potrošnja

U toku izborne kampanje potrošeno je oko 1,21 milion eura ili oko 15% planiranog budžeta za ovu godinu.

Planirani budžet Agencije za nacionalnu bezbjednost za ovu godinu bio je 1,70 miliona euram blago uvećan u odnosu na prošlu godinu.

Za period od februara do avgusta ove godine, ASK je potrošio oko 0,65 miliona eura ili oko 40% planiranog budžeta. U tom periodu nije bilo uvećane ukupne potrošnje u odnosu na prošlu godinu. 

Najviše novca je isplaćeno sa konta “zarade  za redovan rad“ – 0,26 miliona eura.  Ostali veći troškovi odnose se na doprinose za penzijsko I Invalidsko osiguranje – 077 hiljada i zdravstveno osiguranje – 40 hiljada eura. Potrošnja sa ovih konta je bila ujednačena tokom cijele godine, i nije bilo povećanja u odnosu na prethodnu godinu.

Za vrijeme predizborne kampanje, od kraja juna do kraja avgusta, potrošeno je 0,24 miliona eura.. Nije bilo uvećane potrošnje u predizbornom periodu.

 

Kompletnu analizu možete preuzeti OVDJE (XLS).