Author page: Bogdan Laban

Potrošnja izabrane institucije

Potrošnja izabrane institucije Pogledajte – Koliki su bili mjesečni troškovi institucije koju izaberete na grafiku – Za koju vrstu izdataka su utrošili novac – Kojim dobavljačima su uplaćivali sredstva Za pregledniji prikaz na mobilnim telefonima, preporučujemo da rotirate telefon.

Povećanje potrošnje u aprilu 2023. godine

Prema Zakonu o o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja, institucijama je zabranjeno da troše više od plana potrošnje koji je utvrdilo Ministarstvo finansija (član 38 stav 2). Pogledajte – Koje institucije su povećale potrošnju u toku aprila 2023. godine – Koji izdaci su porasli Za pregledniji prikaz na mobilnim telefonima, preporučujemo da rotirate telefon.

Struktura državne potrošnje po kategorijama i po mjesecima 2023. godine

Struktura državne potrošnje po kategorijama i po mjesecima 2023. godine – Za šta su izdvajana sredstva iz državnog budžeta, i kako se mijenjala struktura potrošnje po mjesecima, – Koje institucije su bile najveći potrošači ukupnog budžeta ili određene kategorije troška – Ko su najveći dobavljači države na nivou kompletnog budžeta, izabrane kategorije ili institucije.     Za pregledniji prikaz na…