Izdvojeno

Izvještavanje pružalaca medijskih usluga u Srbiji o prvom krugu predsjedničkih izbora u Crnoj Gori

Izvještavanje pružalaca medijskih usluga u Srbiji o prvom krugu predsjedničkih izbora u Crnoj Gori

Biro za društvena istraživanja – BIRODI sproveo je monitoring izvještavanja pružalaca medijskih usluga (PUM) u Srbiji o predsjedničkim izborima u Crnoj Gori koji se održavaju 19. marta 2023. godine.Pravni osnov za sprovođenje ovog monitoringa su Zakon o elektronskim medijima, član 24 i Zakon o potvrđivanju Evropske konvencije o prekograničnoj televiziji. Monitoringom su obuhvaćeni PUM-ovi sa nacionalnim pokrivanjem: RTS, Pink, Happy,…

Uoči izbora za socijalnu pomoć iz budžetske rezerve isplaćeno 134 hiljade eura

Uoči izbora za socijalnu pomoć iz budžetske rezerve isplaćeno 134 hiljade eura

 Vladina komisija za raspodjelu sredstava iz budžetske rezerve prošle sedmice je isplatila čak 134 hiljade eura na ime različitih vidova socijalne pomoći, čime je nastavljena praksa svih prethodnih vlada da se upravo uoči izbornih procesa ova vrsta sredstava dijeli bez jasno definisanih i transparetnih kriterijuma. Zloupotreba socijalne pomoći tokom izbornih kampanja jedan je od najčešće korišćenih mehanizama uticaja na potencijalne glasače…

Demokratski front sakrio troškove reklamiranja na televizijama Pink M i Adria u predizbornoj kampanji

Demokratski front sakrio troškove reklamiranja na televizijama Pink M i Adria u predizbornoj kampanji

MANS će podnijeti prijave Agenciji za sprječavanje korupcije (ASK) protiv Demokratskog fronta (DF) jer je ta koalicija sakrila sve troškove političkog marketinga na  televizijama Pink M i Adria TV u toku kampanje za lokalne izbore. U zvaničnim izvještajima o troškovima kampanje izborne liste DF-a u Podgorici, Budvi, Baru, Pljevljima i Plavu, nisu prijavile ni cent troškova oglašavanja na pomenutim televizijama.…

Tokom kampanje DPS više trošio sa računa za redovno finansiranje

Tokom kampanje DPS više trošio sa računa za redovno finansiranje

Pojedine partije ne prikazuju tačne podatke o troškovima tokom izborne kampanje, što otvara sumnju da troše mnogo više u odnosu na zakonska ograničenja. To pokazuje studija Mreže za afirmaciju nevladinog sektora (MANS) na primjeru Demokratske partije socijalista (DPS) tokom posljednjih parlamentarnih izbora. ”U toku izborne kampanje, u avgustu 2020, DPS je imao povećane troškove finansiranja redovnog rada u odnosu na…

Potrebne izmjene zakona o finansiranju partija i kampanja – XV Nacionalna antikorupcijska konferencija

Potrebne izmjene zakona o finansiranju partija i kampanja – XV Nacionalna antikorupcijska konferencija

Izmjena zakonskog okvira kojim je regulisano finansiranje političkih partija i izbornih kampanja, ključni je preduslov za efikasnu borbu protiv političke korupcije i oslobađanje institucija od političkog uticaja, neke su od poruka koje su saopštene na 15. Nacionalnoj antikorupcijskoj konferenciji koju je u Podgorici organizovala NVO MANS.  Konferencija je organizovana uz podršku  Ambasade Švajcarske Konfederacije u Republici Srbiji i u Crnoj…

NOVAC U POLITICI

NOVAC U POLITICI

Ova publikacija pruža jedinstven uvid u finansiranje parlamentarnih političkih partija u Crnoj Gori. U njoj je predstavljena analiza zvaničnih izvora prihoda i troškova redovnog rada svake partije ponaosob u toku 2019. i 2020. godine. Ukazali smo na konkretne troškove kampanje za parlamentarne izbore održane u avgustu 2020. godine, skrivene u okviru izdataka za redovan rad partija, kao i račune koji…