Fond za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava – analiza troškova

U toku predizbornog perioda, Fond za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava povećao je potrošnju za 91% u odnosu na isti period prethodne godine.

Predviđeni budžet Fonda za izbornu godinu, poslije smanjenja rebalansom iznosi 1,4 miliona, odnosno, veći je od prošlogodišnjeg za 50 hiljada[1]Prvobitni budžet, prije rebalansa je bio 1,500,487.8.

Od februara do avgusta, potrošeno je 70% budžeta, odnosno potrošnja je veća 2,4 puta u odnosu na potrošnju iz istog perioda prošle godine, dok je potrošnja u predizbornom periodu veća skoro duplo u odnosu na uporedni.

Najveća izdvajanja, Fond ima za transfere ka nevladinim organizacijama.  U toku predizborne kampanje, za ovaj trošak je izdvojeno 572 hiljada, odnosno dva puta više u odnosu na prethodnu godinu[2]U 2019. godini isplaćeno je 274,933.50, u 2020. godini 572,500.00.

Za ugovore o djelu, u predizbornom periodu, Fond je potrošio 2 hiljade, odnosno, duplo više u odnosu na uporedni period.

Primijećeno je i povećanje potrošnje kancelarijskog materijala. Dok u prethodnoj godini nije zabilježena potrošnja u uporednom periodu, u izbornoj godini je Fond za ovaj trošak firmi Ljetopis isplatio 600 eura[3]28.07.2020 – 3 isplate za Ljetopis, u ukupnom iznosu 609,98.

U predizbornom periodu, za 30% je povećana potrošnja za konsultantske usluge, u odnosu na isti period prethodne godine[4]U 2019. godini isplaćeno je 4,233.84, u 2020. godini 5,450.00.

 

Kompletnu analizu možete preuzeti OVDJE (XLS).

References[+]