Fond za zdravstveno osiguranje – analiza troškova

Za sedam mjeseci, Fond za zdravstveno osiguranje  je potrošio preko  172 miliona ili oko 60% planiranog budžeta.

U toku izborne kampanje Fond je potrošio 18% ukupnog budžeta ili 52 miliona, za 10 miliona više nego u uporednom periodu prethodne godine.

U toku izborne kampanje…

–  za program „Zdravstvene institucije“, potrošeno je 44 miliona, 27% više nego u istom periodu prošle godine

–  za medicinska sredstva i lijekove, kod raznih dobavljača, izražena je povećana nabavka

–  za program „Institut za javno zdravlje“, potrošeno je 1,3 miliona, skoro duplo više nego u uporednom periodu.

Ukupna potrošnja – Fond za zdravstveno osiguranje

U toku predizborne kampanje Fond je povećao potrošnju za 10 miliona u odnosu na isti period prošle godine.

Predviđeni budžet Fonda za zdravstveno osiguranje za izbornu godinu je bio oko 281 miliona, ali je rebalansom povećan još 8 miliona i veći je u odnosu na budžet iz prošle godine za  skoro 42 miliona[1]Predviđeni budžet je bio 281,233,547.03, rebalansom je povećan na 289,235,614.67.

Potrošnja Fonda za prvih sedam mjeseci je porasla za  21%, u odnosu na isti period prošle godine, a potrošnja u predizbornom periodu za 24%, u odnosu na uporedni.

Najviše novca potrošeno je sa programa “zdravstvene institucije”, skoro 150 miliona.

Potrošnja programa „Zdravstvene institucije“

U toku izborne kampanje, ovaj program je potrošio skoro 10 miliona više u odnosu na isti period prethodne godine.

Budžet za ovaj program, za izbornu godinu, poslije rebalansa iznosi 249 miliona[2]Predviđeni budžet je bio 241,662,479.7, rebalansom je povećan na 249,550,756.94, i veći je odnosu na prethodnu godinu za skoro 40 miliona.

Potrošnja je za prvih sedam mjeseci porasla za 26% u odnosu na prethodnu godinu, dok je u predizbornom periodu ona uvećana za 27% u odnosu na uporedni period.

U prvih sedam mjeseci je za  isplate za više crnogorskih bolnica pod stavkom  “Ostalo” izdvojeno 10 puta više sredstava nego za cijelu prethodnu godinu[3]U maju i junu 2020 izdvojeno je ukupno 343,527.48, za cijelu 2019 god. 32,287.28.

Takodje, na ime transporta, za prvih sedam mjeseci izborne godine, izdvojeno je oko 30 hiljada više nego  za cijelu prethodnu godinu[4]U 2020 god. isplaćeno 104,400,00, u 2019 god. 70,000.00.

Iako su izdvajanja za transfere za medicinska sredstva i lijekove u ukupnom iznosu na nivou izdvajanja iz ranije godine, primjećeno je da je dobavljačima u izbornom periodu isplaćivano više sredstava nego u uporednom periodu. Razlike po dobavljačima su predstavljene u tabeli:

Potrošnja programa “Institut za javno zdravlje”

U toku izborne kampanje, ovaj program je potrošio skoro duplo više sredstava u odnosu na uporedni period.

Predviđeni budžet za izbornu godinu iznosi 5,1 miliona, veći je u odnosu na uporednu godinu za oko million.

Za sedam mjeseci potrošnja je povećana za 50% u odnosu na isti period prethodne godine, dok je u predizbornom periodu, ona bila veća skoro 100%.

Primijećeno je da je potrošnja za medicinsku opremu samo za prvih sedam mjeseci bila veća skoro 4 puta u odnosu na  potrošnju za cijelu prethodnu godinu[5]U 2020 god. isplaćeno  162,575,73 u 2019 god 45,885.54.

Izdvajanja za medicinski materijal imaju standardnu mjesečnu dinamiku sa konstantnim iznosima, ali i odstupanje u avgustu 2020, gdje je zabilježena dodatna potrošnja, veća više od 3 puta u odnosu na redovne isplate[6]12.08.2020 – isplaćeno IJZ iznos 407,261.43.

Potrošnja programa „Fond za zdravstveno osiguranje“

Potrošnja programa u predizbornom periodu, odgovara potrošnji iz prethodne godine.

Planirani budžet za program “Fond za zdravstveno osiguranje” je 34,5 miliona, oko million više nego u prošloj godini.

Za prvih sedam mjeseci, potrošeno je skoro 20 miliona, što predstavlja 57% budžeta, a u predizbornom periodu, potrošeno je nešto više od 6,5 miliona ili 20% planiranog budžeta.

Potrošnja programa u oba posmatrana perioda odgovara potrošnji u ranijim godinama.

Kompletnu analizu možete preuzeti OVDJE (XLS).

 

References[+]