Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja – analiza troškova

U toku izborne kampanje Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja je potrošilo 6,9 miliona eura  ili 26% ukupnog budžeta planiranog za ovu godinu.

U toku izborne kampanje…

–  Ministarstvo je za program “Poljoprivreda“ potrošilo 4,4 miliona, ili 37% planiranog budžeta.

–  Za program “Agencija za plaćanje” potrošeno je 1,1 milion eura, što je skoro 800 hiljada eura više nego u istom periodu prošle godine.

–  Sa konta “Vodovodi“, budžetskog programa “Vodoprivreda“, potrošeno je 184 hiljade eura, što je ogromno povećanje u odnosu na isti period prošle godine, kad je potrošnja iznosila svega 2 hiljade eura.

Ukupna potrošnja

U toku izborne kampanje Ministarstvo je potrošilo 6,9 miliona eura  ili 26% ukupnog budžeta planiranog za ovu godinu.

Planirani budžet Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja za 2020. godinu bio je 32,6 miliona eura, za 9 miliona veći nego 2019. godine. Rebalansom, taj budžet je smanjen za 20%, na 25,8 miliona.

Za sedam mjeseci, od februara do avgusta 2020. godine, Ministarstvo poljoprivrede je potrošilo 18,1 miliona eura, tj. 70% ovogodišnjeg budžeta. Od februara do avgusta ove godine Ministarstvo je potrošilo oko 2,5 miliona više nego u istom periodu 2019.

Najviše novca od kraja juna do kraja avgusta isplaćeno je kompaniji “Voli Trade doo” – 300 hiljada eura, dok je kompanija “Radinovic Company doo“ dobila 187 hiljada eura u ovom periodu.

Što se tiče pojedinačnih troškova, najviše novca je potrošeno na “subvencije za proizvodnju“. Za sedam mjeseci potrošeno je 10,5 miliona, od čega 4,2 miliona za vrijeme predizbornog periodu. U istom periodu prošle godine potrošeno je 1,7 miliona manje.

Za “konsultantske usluge“, od februara do avgusta, potrošeno je oko 2,9 miliona eura dok je prošle godine u istom periodu potrošeno pola miliona manje. U predizbornom periodu za ove usluge obe godine plaćeno je 1,2 miliona eura.

Za “vodovode“ Ministartstvo je za sedam mjeseci potrošilo milion eura. U predizbornom periodu potrošeno je 184 hiljade. U tom istom periodu prošle godine isplaćeno je nesto manje od dvije hiljade eura.

Potrošnja programa “Poljoprivreda”

Ministarstvo je za ovaj program u predizbornom periodu potrošilo 4,4 miliona, ili 37% planiranog budžeta.

U toku sedam mjeseci Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja je potrošilo 11,8 miliona eura za bužetski program “Poljoprivreda“. Potrošeno je skoro 70% planiranog budžeta ovog programa. Planirani budžet ovog programa za 2020. godinu je uvećan u odnosu na prošlu godinu.

Od februara do avgusta potrošeno je 1,4 miliona eura više nego u istom periodu prošle godine

Skoro 40% novca potrošeno je za vrijeme predizborne kampanje. Od kraja juna do kraja avgusta Ministarstvo je potrošilo 4,4 miliona eura. 

Najviše novca potrošeno je na “subvencije za proizvodnju“, “konsultantske usluge“ i “ostale transfere pojedincima“, ali je potrošnja u ovom periodu bila približno jednaka prošlogodišnjoj.

Potrošnja programa “Agencija za plaćanje”

U toku predizbornog perioda potrošeno je 1,1 milion eura, što je skoro 800 hiljada eura više nego u istom periodu prošle godine.

U toku sedam mjeseci Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja je potrošilo 2,42 miliona eura za bužetski program “Agencija za plaćanje“. Potrošeno je 70% planiranog budžeta ovog programa. Planirani budžet ovog programa za 2020. godinu je uvećan u odnosu na prošlu godinu.

Od februara do avgusta potrošeno je 2,4 miliona eura. tj. 300 hiljada više nego prošle godine.

Skoro 50% novca potrošeno je za vrijeme predizborne kampanje.

Od kraja juna do kraja avgusta potrošnja je bila znatno povećana u odnosu na prošlu godinu. Ministarstvo je potrošilo 1,1 milion eura, što je skoro 800 hiljada eura više nego u istom periodu prošle godine.

Od kraja juna do kraja avgusta, najviše novca potrošeno je na “subvencije za proizvodnju“. Potrošeno je oko milion eura,  dok je u istom periodu prošle godine potrošeno oko 220 hiljada eura.

Potrošnja programa “Vodoprivreda”

U toku predizbornog perioda potrošeno je 430 hiljada eura, ili duplo više nego u istom periodu prošle godine.

U periodu od februara do avgusta, planirani budžet za ovaj program je probijen za pola miliona eura.

Takođe, potrošnja od februara do avgusta, bila je uvećana u odnosu na prošlu godinu. Za sedam mjeseci Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja je potrošilo skoro 1,8 miliona eura za bužetski program “Vodoprivreda“, tj. preko 700 hiljada više nego prošle godine.

Najviše novca potrošeno je sa konta “Vodovodi“, oko milion eura, dok je za sedam mjeseci prošle godine potrošeno oko 220 hiljada manje.

Za vrijeme predizborne kampanje sa ovog konta je potrošeno 184 hiljade eura, što je ogromno povećanje u odnosu na isti period prošle godine, kad je potrošnja iznosila svega 2 hiljade eura. Opštini  Žabljak isplaćeno je 60 hiljada, dok je opština Rožaje  dobila 60 hiljada eura u ovom periodu.

Za sedam mjeseci, 700 hiljada eura potrošeno je sa konta “Konsultantske usluge“, od čega je oko 200 hiljada eura isplaćeno za vrijeme predizborne kampanje.

Potrošnja programa “Ruralni razvoj”

Za sedam mjeseci ukupno je potrošeno oko milion eura sa ovog budžetskog programa. Najviše novca potrošeno je sa konta “Ostalo”, oko 530 hiljada eura, I konta “Konsultantske usluge”, 460 hiljada eura. 

Za vrijeme predizborne kampanje isplaćeno je oko 460 hiljada eura. Skoro 190 hiljada eura potrošeno je sa konta “ostalo”, dok je za konsultantske usluge potrošeno 250 hiljada eura.

Nije bilo uvećane potrošnje u odnosu na prošlu godinu.

Potrošnja programa “Administracija”

Od februara do avgusta ove godine potrošeno je oko 700 hiljada eura sa ovog budžetskog programa. Za zarade je potrošeno oko 235 hiljada eura.

U predizbornom periodu potrošeno je ukupno 280 hiljada eura, od čega oko 80 hiljada za zarade, 65 hiljada eura za transfere nevladinim organizacijama, a 30 hiljada eura za ugovore o djelu.

Nije bilo značajno uvećane potrošnje u odnosu na prošlu godinu.

Potrošnja programa “Ribarstvo”

Za sedam mjeseci za ovaj program ukupno je potrošeno oko 260 hiljada eura. Najviše novca potrošeno je za subvencije za proizvodnju, oko 190 hiljada eura. Sa ovog konta za vrijeme predizborne kampanje potrošeno je oko 114 hiljada eura. 

Nije bilo uvećane potrošnje u odnosu na prošlu godinu.

Potrošnja programa “Šumarstvo”

Za sedam mjeseci ukupno je potrošeno oko 76  hiljada eura. Najviše novca potrošeno je za zarade, nešto manje od pola ukupne potrošnje.

Nije bilo uvećane potrošnje u odnosu na prošlu godinu.

 

Kompletnu analizu možete preuzeti OVDJE (XLS).