Uprava za saobraćaj – analiza troškova

U toku izborne kampanje Uprava je potrošila 14,9 miliona eura  ili preko 40% ukupnog budžeta planiranog za ovu godinu.

U toku izborne kampanje Uprava je…

* za rekonstrukciju regionalnih i magistralnih puteva u istom periodu potrošila skoro 90% planiranog budžeta;

* za investiciono održavanje regionalnih i magistralnih puteva potrošeno je skoro osam puta više nego u istom periodu prethodne godine;

* za presvlačenje magistralnih i regionalnih puteva potrošeno je 50% više nego u istom periodu prethodne godine;

za rekonstrukciju regionalnih i magistralnih puteva potrošeno je preko šest miliona eura.

Ukupna potrošnja

U toku izborne kampanje Uprava je potrošila 23 miliona eura  ili oko 18% ukupnog budžeta planiranog za ovu godinu.

Planirani budžet Uprave u izbornoj godini je bio skoro 183 miliona eura, a rebalansom je dodatno smanjen na 130 miliona, dok je prethodne godine bio 100 miliona veći.

Za sedam mjeseci, od februara do avgusta 2020. godine, Uprava javnih je potrošila oko 60 miliona eura  ili oko 45% planiranog budžeta. Najveći dobavljač bila je kineska kompanija “CRBC“, kojoj je isplaćeno 22,6 miliona eura, dok je kompaniji “Crnagoraput AD “isplaćeno 7,6 miliona eura.

Kompaniji “Mehanizacija i Programat Nikšić AD“ plaćeno je 6,3 miliona, a  “Euro Asfalt doo“ 6,1  milion eura.

Za vrijeme predizborne kampanje potrošeno je oko 23 miliona eura, od čega je za rekonstrukciju regionalnih i magistralnih puteva  potrošeno oko 6,2 miliona eura. Najveće isplate su bile prema kompanijama  “Crnagoraput AD“ – 3,5 miliona i “Tehnoput ME doo“ – 1,4 miliona. Međutim, u istom periodu prethodne godine, Uprava je imala skoro tri puta veću potrošnju. Najveći dio te razlike i uvećane potrošnje odnosi se na isplate kompaniji CRBC, za izgradnju auto-puta.

Potrošnja programa ”Rekonstrukcija regionalnih i magistralnih puteva u Crnoj Gori”

U toku izborne kampanje, Uprava je potrošila 6,2 miliona eura ili 23% planiranog budžeta za ovaj program.

Planirani budžet za ovaj program u izbornoj godini je iznosio 26 miliona eura. Uprava je za samo sedam mjeseci potrošila skoro 90% tog budžeta.

Od februara do kraja avgusta Uprava je potrošila 23 miliona, čak osam miliona više nego u istom intervalu prošle godine, iako je planirani budžet manji. Najveći dio troška se odnosi na konto “Putevi” –  oko 19 miliona eura.

U toku izborne kampanje potrošeno je preko šest miliona eura, malo manje nego prošle godine. Najveći dobavljač u toku izborne kampanje bila je kompanija “Crnagoraput AD“ kojoj je u tom periodu isplaćeno oko 1,4 miliona eura. Kompanijama “Bemax doo“, “Euroasfalt doo“ i “Tehnoput ME doo“ isplaćeno je po oko milion eura.

Potrošnja programa ”lnvesticiono presvlačenje magistralnih i regionalnih puteva”

U toku izborne kampanje za presvlačenje magistralnih i regionalnih puteva potrošeno je 50% više nego u istom periodu prethodne godine.

Od februara do avgusta 2020. godine, potrošeno je preko 80 % budžeta predviđenog za program “lnvesticiono presvlačenje magistralnih i regionalnih puteva” ili oko 2,5 miliona eura. Iako je planirani budžet programa ostao isti, u izbornoj godini je potrošeno 1,7 miliona eura više nego u prethodnoj.

U toku predizborne kampanje potrošeno je oko 1,2 miliona eura, dok je u istom periodu prethodne godine potrošeno oko 770 hiljada.

Najveći dobavljač u toku izborne kampanje bila je kompanija Mehanizacija i Programat Nikšić, kojoj je isplaćeno 430 hiljada eura.

Zanimljivo je da su u toku 2019. godine sredstva iz ovog programa uglavnom trošena u drugoj polovini godine, dok su u izbornoj 2020. značajni troškovi nastali upravo u toku predizborne kampanje. U 2018. nije bilo potrošnje za vrijeme predizbornog perioda (od kraja januara do polovine aprila).

Potrošnja programa “lnvesticiono održavanje regionalnih i magistralnih puteva, nadzor, projektovanje, eksproprijacija, revizije”

Nakon raspisivanja izbora, Uprava je potrošila oko 900 hiljada eura, skoro osam puta više nego u istom periodu prethodne godine.

U toku sedam mjeseci Uprava je potrošila oko 1,2 miliona eura za održavanje regionalnih i magistralnih puteva ili 65% planiranog budžeta. Iako je u izbornoj godini planirani manji budžet nego u prethodnoj, potrošnja u toku sedam mjeseci je bila tri puta veća. Prosječna mjesečna potrosnja u izbornoj godini je skoro 20% veća nego u prethodnoj.

Najveći dio novca potrošen je nakon raspisivanja izbora – oko 900 hiljada eura, što je devet puta više nego u istom periodu prethodne godine.

Najveći dobavljač u ovom periodu bila je kompanija “Asfalt Beton Gradnja doo“, kojoj je u julu isplaćeno skoro pola miliona eura.

Potrošnja programa ”Rješavanje uskih grla na saobraćajnoj mreži Crne Gore”

U toku izborne kampanje potrošnja ovog programa ne bila na nivou prošle godine.

U periodu od februara do avgusta, Uprava je potrošila 3,4 miliona eura za ”Rješavanje uskih grla na saobraćajnoj mreži Crne Gore” ili 70% planiranog budžeta tog programa.

Kompaniji “Euro Asfalt doo“ isplaćeno je 1,8 miliona eura, a “Bemax doo“ 1,6 miliona eura.

U izbornom periodu potrošeno je oko 100 hiljada koje su isplaćene kompaniji „Bemax“.

Potrošnja programa “Auto put Bar –Boljare“

U toku izborne kampanje za izgradnju autoputa uplaćeno je oko 4,5 puta manje nego u istom periodu prethodne godine.

Planirani budžet za izgradnju auto-puta iznosi 93,6 miliona eura, i duplo je manji nego prethodne godine.

U toku sedam mjeseci Uprava je potrošila 23,7 miliona eura ili 12% planiranog budžeta tog programa. Glavnom izvođaču radova, kineskoj kompaniji “CRBC“, isplaćeno je 90% potrošenog novca.

Trećina ukupne potrošnje isplaćena je u predizbornom periodu.

Potrošnja programa “Sanacija mostova, klizišta i kosina na magistralnim i regionalnim putevima“

Planirani budžet kao i potrošnja ovog programa značajno su smanjeni u odnosu na prethodnu godinu. U periodu od februara do avgusta Uprava je potrošila samo 4% planiranog budžeta, dok potrošnje u izbornim mjesecima nije bilo.

Potrošnja programa “Putni prelazi“

U periodu od februara do avgusta 2020. godine, nije bilo potrošnje sa ovog budžetske programa.

Kompletnu analizu možete preuzeti OVDJE (XLS).